Ny lag om könsstympning innehåller kryphål

En ny, egyptisk lag med avsikt att totalförbjuda könsstympning, visar sig nu ha kryphål. Lagen gör det möjligt att genomföra könsstympning av "medicinska skäl" (SvD). Om Egypten tar bort kryphålet, har landet kommit en bra bit på väg.
-
En rapport från Amnesty (med några år på nacken), visar att 97 procent av kvinnor och flickor i Egypten har genomgått könsstympning. 100-140 miljoner kvinnor och flickor runt om i världen är könsstympade (WHO). Könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna!
-
DN, Amnesty

Inga kommentarer: