FRA är i högsta grad en HBT-fråga

Oscar Swartz har skrivit en mycket bra artikel om FRA i nätupplagan av QX där han uppmanar "hbt-samhället" att ta strid mot FRA-lagen:
-
Skrämseltaktiken och partidisciplinen är samma i Sverige nu. Samt det monstruösa i lagförslaget. Även regeringens upphöjda ställning finns där: Regeringen får nämligen i den nya lagen helt själv, utan prövning utifrån, bestämma inriktning på spaningen "för sitt eget behov". En domare i högsta domstolen i Sverige, justitierådet Leif Thorsson, ansåg i Lagrådets analys att detta bryter mot Sveriges grundlagar.
-
För HBT-samhället är det extra viktigt att protestera mot Lex Orwell som den kallats. Vi vet hur det gick för minoriteter i Tyskland. Det tog ett krig och 70 år att komma tillbaks till det gamla. Berlin är en av Europas vitalaste städer igen. Kit Kat Club i dagens verison är en sexuell smältdegel. Magnus Hirschfeld fick just ett monument och en gata uppkallad efter sig. QX.se skrev om det.
-

Andra som bloggar om FRA och HBT: Oscar Swartz, Gunilla’s travelogue, Peter J. Olsson

Inga kommentarer: