Frihetsreform, familjepolitik och så passar vi på att kasta ut FRA-lagen med badvattnet

Medan socialdemokraterna varit skickliga på att hitta nya politiska fält, som feminism och miljö, att lägga till den befintliga röda politiken har moderaterna i sin jakt på nya moderata kärnfrågor kastat de gamla över bord. Reinfeldts förändring av moderaterna handlar inte om idéer utan om makt. Som liberalt idéparti bryr man sig om sådant som personlig frihet och integritet. Som maktparti bryr man sig om att säkra statens makt samt att utmana socialdemokraterna i regeringsduglighet. Endast så kan man förstå varför en borgerlig regering riskerat så mycket för att driva igenom ett förslag som så till den grad strider mot de liberala grundvärderingarna.
-
Det kunde ha varit en ledare i Aftonbladet, men är (kors i taket) huvudledaren i DN. För socialdemokraterna har (och är) faktiskt varit skickliga på miljö och feminism. Vidare tror jag att vi socialdemokrater kan vinna mycket om vi inom snar framtid presenterar en radikal, jämställd och modern familjepolitik som står i skarp kontrast till framför allt kristdemokraternas familjepolitik. Är kristdemokraternas vårdnadsbidrag modern familjepolitik? Nej, därför måste vi socialdemokrater reformera vår familjepolitik och vidare komma med socialdemokratiska lösningar på Livspusslet. Det kräver dock att socialdemokraterna vågar vara radikala.
-
Jag efterlyser en utvidgning av familjebegreppet, insemination för ensamstående, en reformering av föräldraförsäkringen, satsningar på genusförskolor och förskolor som är öppna på obekväm arbetstid (så kallade nattis), surrogatmödraskap, möjligheten till fler än två juridiska vårdnadshavare... Äktenskap för samkönade par, denna frihetsreform, är nästan onödig att nämna, då endast ett riksdagsparti är emot könsneutrala äktenskap.
-
Tillbaka till FRAgglarna. Mona Sahlin har ju sagt att om socialdemokraterna vinner tillbaka regeringsställningen, kommer vi att riva upp FRA-lagen. Många tror att det är röstfiske och därför är det viktigt att Sahlin verkligen slänger ut FRA-lagen med badvattnet. Jag vill inte se någon FRA-lag i light-version från socialdemokraterna. Sahlin får inte göra en Federley! Detta är ett ypperligt tillfälle för Sahlin att lyssna och ta till sig av kritiken mot FRA. Gör hon det, kanske väljarna också röstar på socialdemokraterna. Om hon inte lyssnar, misstänker jag starkt att flertalet, såväl liberaler som sossar väljer sofflocket istället.
-
Igår skrev jag förresten inlägget Fredrik Reinfeldt ÄR Göran Persson upphöjt till 10 som går i samma tankegångar som DN:s ledare.

Inga kommentarer: