Europas svek mot romer och sinti*

Att det finns skamfläckar i Europa, inser jag efter att ha läst Hatets stam och Romarna och romerna. Att romer, 600 år efter att de kom till Europa, fortfarande behandlas som jordens avskum är rent ut sagt vedervärdigt. FN och EU har mycket att stå till svars för, vad beträffar behandlingen av romer.
-
Efter EU:s utvidgning mot öst, är romer (cirka 12 miljoner) den största minoriteten och antiziganismen växer sig allt starkare i Europa.
-
Zigeuner haben in ihrer mehr als sechshundertjährigen Anwesenheit in Europa nie ein Land erobert, nie einen Krieg geführt, nie einen Staat gegründet*, skriver Gabriele Goettle (taz.de).
-

Romer skaver mot normen, är det därför de diskrimineras och föraktas? Är det på grund av denna förbannade okunskap och rädsla? Lisbeth Lindeborg skriver avslutningsvis i sin artikel:
-
Att ”våra” romer är en tillgång som hittills inte fått utvecklas, som ligger i träda, att de på många sätt bidrar till Europas rikhaltighet borde vara en självklarhet. Så exempelvis framhäver Günter Grass, en av få prominenta som stöder sinti och romer: ”Till skillnad från de flesta andra européer som sitter fast i en nationell trångsynthet kan romerna lära oss vad gränsöverskridande mobilitet innebär.”Som både bofasta och nomader förkroppsligar romerna mer än alla andra det flexibla ideal som är 2000-talets.
-
Hur ska då denna antiziganismen motarbetas? På Sverige mot rasisms hemsida står det:
-
Det viktigaste motmedlet är kunskap. Skolan måste sprida kunskap om romerna - det har den skyldighet att göra, sedan romerna erkänts som en etnisk minoritet i vårt land. Vi måste analysera och slå sönder de klichéer om romerna som i århundraden har gett näring åt antiziganismen och fortfarande gör det. Sverige, som trots ovan redovisade internationella kritik ändå har ett relativt gott anseende vad gäller mänskliga rättigheter, borde kunna spela en aktiv roll i EU när det gäller romska frågor.
-
Kunskap, kunskap, kunskap!
-
* sinti
* Zigenare har, under sin över 600-åriga närvaro i Europa, aldrig erövrat ett land, aldrig fört ett krig och aldrig grundat en stat.

Inga kommentarer: