Straffa medlemsländer som inte uppfyller EU:s krav

Följande krav måste ett land uppfylla för att bli medlem i EU:
-
* Politiskt måste landet vara en stabilt fungerande demokrati och ett rättssamhälle som respekterar de mänskliga rättigheterna och garanterar skydd av minoriteter.
-
*Ekonomiskt måste landet ha en fungerande marknadsekonomi, som klarar av att möta konkurrensen på EU:s gemensamma marknad.
-
*Administrativt måste landet ha en infrastruktur med myndigheter som kan tillämpa och övervaka EU:s gemensamma regelverk.
-
Jag har alltid varit för en utvidgning av EU, dock ser jag med oro på den negativa utveckling vi ser i länder som Polen och de baltiska staterna. Vidare ser jag med oro på kandidaterna Makedonien, Kroatien och Turkiet.
-
Under "ansökningsperioden" bedömer EU-kommissionen regelbundet kandidatländernas förberedelser, vilka framsteg som gjorts och vilka åtgärder som återstår. Vad jag saknar är EU-kommissionens uppföljning efter att ett land gått med i EU.
-
Om det framkommer att ett land bryter mot ett eller flera av ovanstående krav, börjar evighetsbyråkratin... det ska skrivas formella brev, det skall föras samtal (om det nu går så långt) det är tidsödande och i slutändan händer nada. Hbt-personers fri- och rättigheter kränks i Polen och de baltiska staterna, men agerar EU? Dessa länder tar russinen ur kakan och kommer undan med detta! Om man är medlem i EU, måste man uppfylla alla krav.
-
Turkiet är nu ett kandidatland. Hur behandlar Turkiet sina minoriteter? Hur behandlar Turkiet "oliktänkare"? Turkiet kallar 1915 års folkmord på armenier, assyrier/syrianer och pontiska greker för "massaker" och i Turkiet är denna fråga mycket kontroversiell. På onsdag kommer förresten riksdagen att ta ställning till detta folkmord (SvD).
-
Hur behandlar Makedonien sina minoriteter och då tänker jag främst på albaner och romer? Kroaterna har kommit längre, men är det tillräckligt för att bli medlem i EU?
-
EU-kommissionen måste bli bättre på att kontrollera medlemsländerna och även blivande medlemsländer. Ett land kan inte bli medlem i EU om inte alla krav är uppfyllda. Det ska inte finnas möjlighet till dispens. Länder som bryter mot EU:s krav måste straffas och ytterst uteslutas ur EU.
-
EU-tanken handlar om fred, frihet och säkerhet och då får inte ett eller fler medlemsländer bryta mot EU-tanken!


Inga kommentarer: