Varför hemundervisning?

Det blir allt mer populärt med hemundervisning och jag undrar varför. Vill föräldrar skydda sina barn från svensk skola? Vad är det som är så förkastligt med den svenska skolan? Är det religionsundervisningen, simningen eller sexualundervisningen? Varför vill föräldrar isolera sina barn från andra barn och vuxna? Kan föräldrar verkligen ge sina barn den kunskap och färdighet som utbildade pedagoger kan ge? Varför anser dessa föräldrar att hemundervisning är bättre än vanlig undervisning?
-
Enligt skollagen kan föräldrar få hemundervisa sina barn om de erbjuder ett fullgott alternativ, följer läroplanen och tillåter insyn. Kan föräldrar erbjuda ett "fullgott alternativ"? Följer de verkligen läroplanen? Hur sker insynen? Hur ofta sker insynen?
-
Jag går in på hemsidan för den nybildade riksorganisationen för hemundervisning, RHS, för att läsa mer. Jag blir nyfiken på sidan Vad hemundervisning INTE är, men det står inget på den sidan. Några svar på mina frågor hittar jag inte heller på hemsidan.
-
DN

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!

Varför ställa hemundervisning mot skola? De flesta som hemundervisar gör inte så utan samarbetar med skolan och kommunen.

Samarbete är bättre än rädsla och fientlighet.

Fakta om hemundervisning finns att hämta på några av följande länkar, där finns också en oberoende vetenskaplig forskning gjord angående den sociala kompetensen m engelsk text (den sista av länkarna) se nedan,

http://www.skola.gr8.se/dokument/Hemundervisning/Hemskola_en_annan_vaeg_till_bildning.2001-06-07.pdf

http://www.skola.gr8.se/dokument/index.php?path=Hemundervisning/&download=faktablad-hemundervisning.pdf.

http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a785831043~db=all

Riksorganisationen har nyligen bildats därav är sidan något ofärdig.Det finns dock en länk där att klicka på tillsvidare för mer info.

Hoppas du får tillfredsställande svar på frågorna!
Lycka till,
Cina

Anonym sa...

Hemundervisning är ett alternativ till kommunal skola (liksom friskolor) som är mycket lite känt, men som funnits med i lagstiftning sedan 1800-talets början, och har aldrig varit förbjudet i Sverige. Trots det har nästan ingen forskning eller statistik funnits om det, men det kommer.

Bara för att det finns någon enstaka hemundervisare som utmärker sig på ett (allmänt sett) dåligt sätt, kan man inte generalisera och tro att alla hemundervisare isolerar och stänger inne sina barn - lika lite som att en förälder som har barn i vanlig skola, utmärker sig på ett dåligt sätt, betyder att alla föräldrar gör det, eller att för den skull vanlig skola är dålig.

Man bör, som man säger, inte kasta ut bebisen med badvattnet - och man bör kunna skilja på sak och person.

I Sverige finns ingen erfarenhet som säger att hemundervisade barn på något sätt får en undermålig undervisning - tvärtom, så säger all erfarenhet motsatsen, och exempel finns på normalbegåvade hemundervisade barn som skrivits in på universitet vid 15 års ålder som doktorerat vid 18 års ålder.

Inga av de farhågor som du uttrycker i denna eller dina andra blog-inlägg, handlar om de hemundervisade barnens situation i Sverige, generellt.

De kommuner som har hemundervisade barn borde kanske sammanställa statistik om hur det går för dem senare i livet. Det har man gjort i USA, och kommit fram till att det går utomordentligt bra för dem.

Individanpassad utbildning är en ledstjärna för Skolverket och alla våra kommuner. I hemundervisning hittar du den mest individanpassade utbildningen. Inte konstigt att det blir bra resultat.

Nybildade sajten http://www.hemundervisning.nu är under uppbyggnad, står det. Där kommer massor med information att samlas kring hemundervisning - blir mycket intressant.

http://www.skola.gr8.se är ett forum där Skola diskuteras, även hemundervisning. Även där hittar man svar på alla frågeställningar du har i detta bloginlägg.

Anonym sa...

Nu har det bildats en riksorganisation för hemundervisning också! Klicka!