Anno 2040 är lönen jämlik

I den takt som löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar, kan vi förvänta oss att vi kvinnor tjänar lika bra som männen anno 2040 (Metro). Jag är då 67 år gammal och pensionär. Det är förresten inte säkert att jag är pensionär då. Beroende på regering, kanske jag är tvungen att fortsätta jobba tills jag dör.

Rapporten Löneskillnader mellan män och kvinnor, yrken för yrken från Medlingsinstitutet är inte rolig läsning.

Denna förbannade lönediskriminering! I jämställdhetslag (1991:433) står det följande:

1 § Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet). Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet.

Att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet är i högsta grad en lönefråga! Löneskillnaderna måste minska och inte i den takt som SCB och Medlingsinstitutet räknat ut.

Nyamko Sabuni säger till Metro att det är "bekymmersamt och det är allvarlig". Ja, men gör något då, istället för att förespråka att alla kvinnor skall bli egna företagare.

Inga kommentarer: