Regeringen fortsätter att jaga de sjuka

Men det här handlar inte bara om ett bortre datum för sjukskrivningen
och om att dra åt tumskruvarna på de sjukskrivna
Fredric Federley

Jag blir så trött och känner mig så maktlös när jag läser DN idag - Tuffare sjukpenningregler i vårt stora reformpaket. Jag känner numer ett starkt "utanförskap" vad beträffar borgarnas politik. Därför överlåter jag till andra bloggare att skriva om det som borgarna kallar för "reform". Bloggare som har skrivit bra om detta:

Erik Laakso
Alliansfritt Sverige
Svensson

3 kommentarer:

Anonym sa...

Finns det någon socialdemokrat som kan ge något exempel på en verkningsfull åtgärd som vidtogs av den förra regeringen för att hjälpa sjuka och förtidspensionerade tillbaka till arbetslivet?

Svaret är nej.

Socialdemokraterna erbjöd de sjuka förtidspension, förtidspension eller förtidspension. Under Göran Perssons tid vid makten förtidspensionerades 140 personer om dagen. Det innebar att deras ersättningsnivå sjönk till 64% och att de förlorade rätten till rehabilitering. På detta sätt skapades ett enormt utanförskap och många mänskliga tragedier.

Nu genomför vi de största satsningarna sedan 1992 på att förbättra rehabiliteringen och sänka trösklarna tillbaka till arbetslivet för sjukskrivna och förtidspensionerade.

Bland annat föreslår vi:

Tidiga åtgärder under sjukskrivningen

Införandet av en rehabiliteringsgaranti

En förstärkning av företagshälsovården

Ökade resurser till rehabilitering (3,4 miljarder kronor)

Möjligheter för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna och sjukvården att samordna sina insatser för att finna individuella lösningar

Förlängd vilande förtidspension för den som pröva på att arbeta

Minskade kostnader för den arbetsgivare som anställer en förtidspensionerad eller långtidssjukriven (s.k. Nyfriskjobb)

Socialdemokraterna tar nu i när de kritiserar förslagen så de nästan spricker när de i själva verket borde hålla tyst och skämmas för det som de faktiskt har ställt till med för så många människor.

Sedan jag tillträdde som ordförande för socialförsäkringsutskottet så har jag fått många mail och telefonsamtal från sjukskrivna och förtidspensionerade som vill komma tillbaka till arbetslivet men inte fått det stöd och den stimulans de har haft behov av. Det reformpaket som nu presenterats innehåller just sådana åtgärder som alla dessa människor har efterlyst.

Jag är glad för att vi nu på allvar tar itu med att hjälpa alla de som kan och vill tillbaka till arbetslivets gemenskap.

Gunnar Axén (m)
Ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott

Anonym sa...

Även du har blivit spammad av Gunnar Axén budskap. Då måste du också utgöra ett hot mot den sittande regeringen. Jag gratulerar dig. När ska Reinsvält börja spamma bloggar?

Anonym sa...

Jag tycker det är konstigt att sossarna anställde privatdetektiver för att ta reda på fusk, och nu menar man att regeringen jagar sjuka, och det utan att skämmas.