Vem kan vara emot en jämställd förskola?

Jag skulle aldrig sätta mina barn på genusdagis.
Kvinnor och män är olika på utsidan och jag är övertygad om att det gäller insidan också. Slätar man ut könskillnaderna för mycket
så riskerar hela samhället till slut att kantra.
-
Anders Sellström, kristdemokrat (SvD)
-
Svenska Dagbladet har i en fantastisk artikelserie belyst förskolan ur ett genusperspektiv:
-
Förskolan förstärker könsrollerna (läs även DN:s artikel från föregående år)
-
-
Forskning visar att förskolan istället för att motverka traditionella könsroller förstärker dem. År 2003 tillsatte den dåvarande (socialdemokratiska) regeringen en delegation, som år 2006 gav ut Jämställdhet i förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete. Här framkommer det tydligt att förskolan har svårt att uppnå de jämställdhetsmål som anges i läroplanerna. Ambitionen var att år 2012 skall det finnas en utbildad genuspedagog per 25 anställda.
-
För kristdemokraten Ander Sellström är kön biologi och för mig är kön en social konstruktion. Att kön är en social konstruktion visar tydligt förskolor som Tittmyran/Björntomten (och senare Nicolaigården) som, efter att sett filmen (SvD), började göra tvärtom än vad de tidigare gjort i sitt arbete. Personalen hade tidigare låtit pojkarna gå före flickorna. Flickorna hjälpte pojkarna att knyta skorna och knäppa jackorna. Tjejerna placerades mellan stökiga pojkar under luncherna, för att ha en lugnande effekt. Tjejer som fungerade som hjälpredor. Killarna behövde bara grymta vid matbordet så förstod tjejerna att de menade "skicka mjölken" eller "ge mig riset". Resultatet av detta "tvärtomarbete" blev en förskola där tjejerna tog plats och killarna var mer verbala och omhändertagande. De lekte även bättre tillsammans efter att de blivit mer jämspelta (Könsbalans, s. 106).
-
Förlegade könsroller är för en kristdemokrat som Sellström inte alls förlegade. I hans föreställningsvärld är det nog de som bär upp samhället, därför tycker han att genus inte ska genomsyra alla förskolor. Kaj Raving har skrivit bra om detta på sin blogg:
-
I den kristdemokratiska föreställningsvärlden så tycks det vara lika klart att kvinnor föds till att ta hand om barn och hushåll medan mannen arbetar. Annars så
riskerar hela samhället till slut att kantra. Därför så tycker han inte heller att genustänkandet ska genomsyra alla förskolor. Nej, vissa förskolor måste ha kvar rätten att förstärka de rådande könssterotyperna för att lägga grunden för ett fortsatt ojämställt samhälle där inga avvikelser från de rådande normerna tillåts. Och det kan man ju ha förståelse för att han tycker. Hur ska kristdemokraterna annars kunna bevara sin medlemskår?
-
Jämställdhet handlar inte om att tjejer ska bli killar eller tvärtom. Förskolor som använder sig utav genuspedagogik hindrar inte tjejer att leka med dockor eller killar att leka med bilar. Det handlar om mångfald! I boken Könsbalans (s. 111) har jämställdhetskonsult Kristina Henkel en framtidsvision för förskolan och skolan:
-
I framtiden bemöts alla respektfullt och jämställt. Alla barn, elever och vuxna har fått lära sig metoder för att veta var ens egna gränser går, vad som är okey och inte okey. Detta gör att alla kommer att ha lättare att förstå och respektera varandra. Ingen kompromissar med sig själv på grund av rädsla att inte bli accepterad. Var och en får vara som han eller hon vill, och bli kär i vem han eller hon vill. Alla är lika mycket värda och normal eller onormal är begrepp som inte finns längre.
-
Vi som rankar jämställdhet som en av politikens viktigaste frågor, vi drömmer om just en sådan förskola och inte bara förskola, ett sådant samhälle, en sådan värld, en värld där begrepp som normal och onormal inte längre existerar.
-
Jag misstänker starkt att Sellströms dröm om samhället då har förvandlats till en mardröm och att samhället enligt Sellströms har "kantrat".
-
Samhället får gärna kantra åt det regnbågsfärgade mångfaldssamhället, där alla, oavsett klass, kön, sexuell läggning, etnicitet och religion behandlas lika.
-
Monica Olsson Kolkman har också skrivit ett bra inlägg om jämställd förskola.

5 kommentarer:

Anonym sa...

å varje gång vi är överens blir jag lite rädd, men det här skriver jag under på!

jävligt bra skrivet.

;-D

Anonym sa...

Jag är iofs borglig. Men Kristdemokraternas konstiga anti-homofobiska och jämställdsyn blir jag aldrig klok på. Dom har ett konstigt sätt att argumentera på. Antar jag inte är särskilt konservativ av mig...

Monica O Kolkman sa...

Tack för länken!

Alexandra Einerstam sa...

Tobias, bara för att du är "höger" betyder inte att det finns vissa frågor, vi kan kalla dem tvärpolitiska frågor, där vi är eniga.

Rätten att vara människa är just en sådan fråga.

Anonym sa...

Hej!
Otroligt bra skrivit! Vad förskolan och skolan behöver är mer av genusperspektiv. För att få det behövs det också genuspedagoger som kan handleda våra pedagoger i det arbetet. och kan det dessutom komma in LHBT-koll i det hela så blir det kanske en värld där alla kan välja yrken och studier mer gränsöverskridande. Fast där kanske inte Kädisarna vill finnas... Och vad gör det:-)/Sven-Erik Lindestam