Equality?

Säger en borgare jämställdhet osäkrar jag... är titeln på Josefin Brinks inlägg om den ojämställda budget som Anders Borg presenterade igår. Jag förstår henne till fullo!
-
När jag ett otal gånger möts av just ordet jämställdhet i budgetpropositionen vill jag bara kräkas - jämställdhet är något borgarna har slängt in lite här och där, det är ett ord utan substans i borgarnas politik.
-
I DN talas det till och med om jämställdhetsbudgeten. Blir en budget automatisk jämställd, bara för att man använder sig utav ordet jämställd? Blir det en jämställdhetsbudget för att det i denna budget ingår "ett nytt bidrag på 15 miljoner kronor för riksdagspartiernas kvinnooganisationer, för att främja kvinnors politiska organisering". Missförstå mig inte nu. 15 miljoner till politiska kvinnoorganisationer - det är jättebra, men handen på hjärtat. 15 miljoner låter kanske mycket, men är det inte och vidare är det verkligen politiska kvinnoorganisationer som behöver dessa pengar mest?
-
30 miljoner till en jämställd vård. Ja, det är en återigen miljoner och det är en början, men... Just nu känns de andra förslagen (läs Vårdval Stockholm, privatisering av sjukhus etc.) som om vi snarare närmar oss den sjukvårdspolitik som bedrivs i USA. Se gärna filmen Sicko för exempel.
-
Jag bläddrar just nu igenom budgetpropositionen i jakt på borgarnas handlingsplan för att minska våldet mot kvinnor.
-
I förra årets regeringsförklaring utlovades nämligen följande:
-
Kvinnor skall kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och brott. Att bekämpa
hedersrelaterat våld och ge stöd åt dem som utsätts ska vara högprioriterat. Kunskaperna hos polis och andra myndigheter måste öka så att rätt insatser kan sättas in i tid. Hotade kvinnor skall skyddas, och utsatta kvinnors ekonomiska trygghet säkras. En handlingsplan för att minska våldet mot kvinnor kommer att utarbetas.

-

I årets regeringsförklaring saknas ovanstående. Någon sade att hon hade läst om denna handlingsplan i budgeten, men att den inte är budgeterad för. Det är en handlingsplan som "komma skall", dock hittar jag inte något om en handlingsplan. Däremot hittar jag detta:
-
Samhället måste vidta en rad åtgärder för att förebygga och bekämpa brottsligheten. Särskilt fokus kommer även fortsättningsvis att riktas mot mäns våld mot kvinnor.
-
Om nu denna handlingsplan nämns i budgeten (har ännu inte hittat den), men borgarna inte har avsatt några pengar för denna handlingsplan, hur har de då tänkt sig genomföra denna handlingsplan? Medelst volontärarbete? Ska vi jobba gratis nu också? Det går ju bra för Sverige säger Anders Borg & Co., så varför är den inte budgeterad för?

-
Nu är det "goda tider" i Sverige. Det finns ett överskott i statens finanser och ändock vill borgarna spara fyra miljarder på de deltidsarbetande kvinnorna. Nu, när det går bra för Sverige, finns inga pengar till en handlingsplan för att minska våldet mot kvinnor.
-
Borgarna & Jämställdheten.
-
På det sätt som borgarna slänger sig med ordet jämställdhet, ja rent utav missbrukar detta ord, är jag istället tvungen att tänka equality, vilket får mig osökt att tänka på Howard Jones låt Equality (text här).

Inga kommentarer: