Att höja kvaliteten i välfärden kostar pengar. Att låta bli kostar merÅrets val är ett ödesval. Det svenska folket står inför ett vägval. Jag vill att vi väljer den väg som som leder till ett jämlikare Sverige. Jag vill att vi väljer den väg som leder till fler jobb, en väg som leder till minskade klyftor i samhället och den väg som tar klimatfrågan på allvar.

Idag skriver Mona Sahlin på SvD Brännpunkt att Socialdemokraternas mål är att utveckla välfärden. Det kommer att kosta pengar, men att låta bli kan kosta mer.

Martin Moberg
, Peter Högberg, Berit Högman, Peter Andersson, Johan Ulvenlöv och Robert Noord skriver också om Sahlins debattartikel.

Inga kommentarer: