24/7


24/7 is an abbreviation which stands for "24 hours a day, 7 days a week", usually referring to a business or service available at all times without interruption.

I valrörelsen ska vi jobba 24/7.
Vi ska jobba ända in i kaklet.

Orden ovan kommer inte enbart från Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin, utan vi valarbetare uppmanas att göra detta av många inom partiet. Nu är inte Socialdemokraterna ensamma om att utfärda en "order" av detta slag. Jag håller det för troligt att de flesta politiska partier just nu "piskar" på sina valarbetare.

Jag blir arg och irriterad över partikamrater som åker till landet på helgerna eller, som i Thomas Bodströms fall, lämnar Sverige mitt i brinnande valrörelse (och betänk då att Bodström är ett av våra vallokomotiv). Ännu mer irriterad blir jag över partikamrater som gett upp, som säger att "det är kört". Valet avgörs på valdagen, varken före eller efter.

När jag tar en paus från valrörelsen, får jag dåligt samvete, men vilken människa orkar jobba 24/7? När jag har jobbat 10-12 timmar på mitt vanliga jobb är jag helt slut. Jag orkar inte ställa mig i en valstuga efter jobbet eller dela ut flygblad (än mindre blogga). Jag kan inte ta tjänstledigt bara för att det är valrörelse.

Några av allianspartierna har anställt valarbetare. Det är smart. Jag hade gärnat tagit tjänstledigt från mitt jobb och tagit en projektanställning i mitt parti för att jobba i valrörelsens (mer än) heltid, men jag har inte sett skymten av sådana tjänster under fliken Lediga jobb.

Jag vill dock ge en eloge till de partikamrater (obetalda, betalda, gräsrötter, förtroendevalda et cetera) som just nu jobbar 24/7, partikamrater som kommer att jobba ända in i kaklet.

Inga kommentarer: