Sex punkter för fler entreprenörer

1. Avskaffa sjudagarstvånget
2. Sänk arbetsgivaravgiften för småföretag
3. Se över sjuklönekostnaderna
4. Nej till regeringens straffskatt på småföretagare
5. Mer riskkapital
6. Entreprenörskap i hela Sverige


Läs mer på rödgrön.se

Inga kommentarer: