IL MANIFESTO ROSSO-VERDE E MAGNIFICO (DEL II)

Idag är en historisk dag. Idag presenterade nämligen de Rödgröna för första gången sin regeringsplattform för en ny regering (OBS! när oppositionen presenterade sin vårmotion var också en historisk dag).

Jag håller med Göran Eriksson som i SvD skriver:
Nu ligger korten på bordet. Om de rödgröna vinner valet så kommer det här vara styrande för svensk politik de fyra närmaste åren. Nu ligger båda blockens program framför väljarna. Nu är det dags att börja jämföra och ta ställning.
Så ta en titt på nedanstående diagram. Åtta av tio vinner på en rödgrön politik.Jämlikhet genomsyrar manifestet. Ett jämlikt och jämställt Sverige är ett framgångsrikt Sverige. Inriktningen i manifestet är nya jobb och växande företag, en välfärd av hög kvalitet för alla (och nu talar vi inte om ”välfärdens kärna” utan om ”välfärdens frukt” där även kultur ingår). Därtill tar de Rödgröna klimathotet på allvar och vill att Sverige ska bli världsledande i klimatomställningen.

Jag vill specifikt lyfta 13 punkter i manifestet:

 • Rätt till heltid, deltid en möjlighet
 • Minst 12 miljarder mer till välfärden
 • Förbättrad arbetslöshetsförsäkring – avgiften sänks till ca 80 kr, ersättningsnivån och taket höjs. Alla som tjänar upp till cirka 25 000 kronor i månaden 2012 får ut 80 procent av sin lön i a-kassa.
 • Mål att minst 80 procent ska få 80 procent av sin lön i arbetslöshetsersättning
 • Arbetsrätten stärks. Begränsa återkommande visstidsanställningar. Riv upp Lex Laval. Se över lagstiftningen kring bemanningsföretag.
 • Investeringar i bättre arbetsmiljö. Mer pengar till tillsyn, skyddsombud och forskning.
 • Barnomsorg på obekväm arbetstid.
 • Max 5 barn per personal i förskolan
 • Sänkt maxtaxa i förskolan
 • Minska barnfattigdomen – mål om 50 000 färre barnfamiljer som tvingas leva på socialbidrag 2015
 • Vårdval ersätts av Hälsoval
 • En kulturmiljard
 • En Jämlikhetskommission

Tidigare inlägg: IL MANIFESTO ROSSO-VERDE
Andra som skriver om de Rödgrönas regeringsplattform: Johan Ulvenlöv, Veronica Palm, Johan Westerholm, Peter Högberg, Martin Moberg, Jan Bohman, Ann-Sofie Wågström, Jöran Fagerlund,

Inga kommentarer: