En biståndspolitik värd namnet

Jag har ju (nästintill) lovat att inte gnälla på Moderaterna och deras politik, utan endast skriva om vad vi vill göra nu när det är valrörelse. Men, hallå? Nu talar vi om vår biståndsminister som i princip vill avskaffa såväl bistånd som sin ministerpost.

Nu har jag gnällt färdigt och här kommer vad vi inom det rödgröna samarbetet vill göra:

• Prioritera fattigdomsbekämpning.
• Prioritera arbetet med att uppfylla millenniemålen.
• Avsätta minst en procent av BNI till bistånd.
• Utvärdera hela biståndsramen, inklusive avräkningar, för att se hur dessa medels användning svarar upp mot målsättningarna som gäller för Sveriges utvecklingssamarbete.
• Ha en målsättning om att avräkningarna ska minska och att verka för att DAC:s regelverk tydliggörs.
• Klimatsäkra biståndet och för att stärka finansieringen av klimatåtgärder i fattiga länder vill vi anslå 250 miljoner kronor 2012.
• Fortsätta utveckla en sammanhållen politik för hållbar global utveckling och verka för att också EU går i denna riktning.
• Utarbeta en strategi för det multilaterala biståndet som står i samklang med våra mål för övrigt bistånd. Genusperspektivet ska ges speciell vikt.
• Öka andelen av biståndet till SRHR med en inriktning mot 10 procent.
• Arbeta för att EU-biståndet i högre utsträckning fokuseras på fattigdomsbekämpning.
• Prioritera arbetet som görs av olika aktörer i utvecklingssamarbetet som det civila samhällets organisationer.
• Öka SADEV:s kapacitet för granskning av biståndets resultat och effektivitet.

Läs hela biståndsöverenskommelsen här.

1 kommentar:

The Gay Interpreter sa...

Bra upplagd, mycket övertygande, verkligen!

Ville samtidigt länka till ett uppseendeväckande inlägg med karikatyrer & videos om amerikansk socialism:

http://thegayinterpreter.blogspot.com/2010/08/bild-video-milton-friedman-och-wes.html

Tack & Tack för mig!

/Theo