Jag har saknat dig 25:4

Vi vill skapa fler vägar till studier genom att ändra antagningsreglerna till högskolan. Arbetslivserfarenhet ska kunna tillgodoräknas och möjligheter att läsa in ämnen påkomvux finnas. Alla elever ska därför få sådan grundläggande behörighet till högskolan inom ramen för sin gymnasieexamen.

Ovanstående står att läsa i de Rödgrönas rapport Höjda studiemedel och bättre utbildning
för studenterna. Förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen
. Jag kan bara tolka det som att de Rödgröna vill återinföra 25:4-regeln. Det gör mig så innerligt glad.

Jag kom själv in på min drömutbildning (arkeologi) medelst textprov. Åtta platser på arkeologen var vigda åt de som skrev de bästa textproven. Jag var en av dem som kom in på utbildningen. Med mina usla betyg från gymnasiet hade jag aldrig kommit in, men tack vare textprovet har jag nu en filosofie magisterexamen i arkeologi (väl godkänd bör tilläggas).

Om de Rödgröna vinner valet, kan min kollega komma in på 25:4-regeln och även hon kan få sin dröm uppfylld.

Inga kommentarer: