Kd får julklapp av RFSL

Pressmeddelande från RFSL:
Regeringen lämnar idag över äktenskapspropositionen till riksdagen. Då ges riksdagens ledamöter möjlighet att motionera i frågan om könsneutralt äktenskap. Med anledning av detta väljer RFSL att bjuda ledamöterna från Kristdemokraterna på Patrik 1,5. En film som på ett tydligt sätt visar på hur ett vanligt parförhållande kan se ut.

- På det sätt som debatten förs från kristdemokraterna är det tydligt att de inte vill tillskriva hbt personer samma värde som andra människor i samhället. Då vi inte vill tro på att kristdemokrater är onda personer utgår vi från att det är ren okunskap som gör att KD tvingar regeringen att lägga en urvattnad proposition. Säger Sören Juvas förbundsordförande i RFSL.

- RFSL vill med den här julklappen ge Kristdemokraterna inblick i hur en familjerelation kan se ut, att livet har sina upp och nedgångar men att det är kärleken som är det centrala i ett förhållande. Avslutar Sören Juvas. Trots att ett parti är emot är en överväldigande majoritet av det svenska folket och resten av partierna i riksdagen för en könsneutral äktenskapslag. Det borgar för att beslutet om ett könsneutralt äktenskap kommer tas med en bred majoritet.
----------------------
Vilken bra julklapp!

Inga kommentarer: