Rösta på en S-bloggare!

Det är dags att nominera en politisk blogg. Du har möjlighet att sätta högsta betyg på alla (s-)bloggar du gillar.

Du röstar på Bloggen Bent.

1 kommentar:

Anonym sa...

Du tycks ha missat att tävlingen inte endast omfattar socialdemokratiska bloggar. Det är kännetecknande för ett pluralistiskt samhälle att en mångfald av politiska åskådningar tillåts delta i den politiska debatten.