Vatikanen förespråkar diskriminering av homosexuella

Vatikanen motsätter sig FN:s resolution att alla världens regeringar ska avkriminalisera homosexualitet (Reuters).
-
Washington Post: The Catholic Church teaches that while homosexuality is not sinful, homosexual acts are. But in October, a leading Vatican official called homosexuality "a deviation, an irregularity and a wound."
-
Istället att med näbbar och klor bekämpa FN:s resolution borde den Katolska Kyrkan ta itu med sina egna problem. Omfattningen av pedofili och barnövergrepp i den Katolska Kyrkan är skrämmande!
-
Resolution for a universal decriminalization of homosexuality
TO THE COUNCIL OF HUMAN RIGHTS OF THE UNITED NATIONS: Resolution For a universal decriminalization of homosexuality
Considering The Universal declaration of Human Rights
Article 1.
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Article 2.
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
Article 3.
Everyone has the right to life, liberty and security of person.
Article 12.
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. Considering The International Covenant on Civil and Political Rights (adopted by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 23 March 1976)
Article 17
1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.
2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. Considering The Human Rights Committee’s decision in Toonen v. Australia (04 April 1994),
We ask the Human Rights Council to request a universal abolition of the so-called "crime of homosexuality", of all "sodomy laws", and laws against so-called "unnatural acts" in all the countries where they still exist.
-

2 kommentarer:

Anonym sa...

Katolska kyrkan försvarar varje persons fundamentala mänskliga rättigheter, vilket innebär att man är emot varje form av diskriminering, vilket utesluter alla former av legala straff som kränker eller diskriminerar homosexuella personer. Detta sägs också tydligt i Katolska kyrkans katekes (2358).

Vatikanens anbassadör i FN, ärkebiskop Celestino Migliore förklarar i ett yttrande varför Vatikanen tillsammans med 150 andra stater inte stöder det franska förslaget. Det handlar inte om själva frågan om avkriminalisering i sig. Det är solklart att Vatikanen tar avstånd från alla former av legal diskriminering av homosexuella.

Pedofiliskandaalerna är ett sorgligt kapitel i Katolska kyrkan som ingen är stolt över. Mycket gjörs idag för att ta tag i detta. Pedofili har uppmärksammats som fenomen i samhället mer och mer, det förekommer sannolikt inte mer i Katolska kyrkan än i andra sammanhang, men det har blivit noggrant utrett och kartlagt i Katolska kyrkan, t.ex. genom utredningar i USA och Irland.

Anonym sa...

Vatikanen vet hur man handskas med flatorna verkar det som. Mona Muslim kan lära sig lite av påven.

/Årets homofob