Dagens citat

Vi anser inte att nuvarande äktenskapslagstiftning är diskriminerande.

Chatrine Pålsson Ahlgren, riksdagsledamot (kd), med flera i en debattartikel i Dagen. Är inte äktenskapsbalken diskriminerande, om bara heterosexuella får äkta varandra? Antigayretorik har skrivit bra om detta (här och här) även Maria Ferm. Det är skillnad på äktenskap och registerat partnerskap!Inga kommentarer: