Hitlerjugend & homosexualitet

Jag vet att påven Benedictus XVI var tvungen att gå med i Hitlerjugend när han var tonåring (det var obligatoriskt). Påven var aldrig nazist.
-
Folk i påvens närhet säger att uppväxten starkt påverkat hans värderingar senare i livet.
Ratzingers supportrarhävdar att erfarenheterna från nazisttiden gett Benedictus XVI övertygelsen att kyrkan är den plattform som ska skydda sanningen och friheten.
-
Benedictus XVI borde, om någon, fördöma nazisterna förintelse av judar, oliktänkande, romer och homosexuella. Men nej, istället vill han "rädda mänskligheten" från homosexualitet (DN). Jag hoppas att han inte har förintelseläger i åtanken.
-
Och han borde nog ta tag i problemet med pedofilerna i sin egen kyrka, istället för att "rädda mänskligheten" från något som alltid har funnits.
-
Andra som bloggat om detta: Kristoffer Ejnermark, Henrik Alexandersson (som jag lånat bilden av), Nonicoclolasos, Trollhare

3 kommentarer:

Anonym sa...

Nej så klart att han aldrig var nazist... Är så trött på alla krystade bortförklaringar om "Guds Rottweiler". Kyrkan och fascisterna har alltid haft starka band, tror fan han var nazist!

Och uppenbarligen har han fortfarande "tron"...

Anders Ekman sa...

Ja, man kan ju tycka att "förstörelse av guds verk" är en ganska allvarlig anklagelse mot homosexuella...

Men det är bara under premissen att gud/gudar verkligen finns. Och inte ens om gud/gudar finns, behöver påven ha rätt: http://samhallsfilosofi.blogspot.com/2008/12/pven-humanismens-bste-vn.html

God jul! :)

Mvh
Anders

Anonym sa...

Påven kunde lika gärna ha varit svensk socialdemokrat i sin ungdom. Homosexuellt umgänge var nämligen förbjudet även i Sverige på den tiden, under Per-Albin Hanssons regering.

Jag tror dock att Påven följer sin kristna tro, och inte något han "lärt sig i Hitlerjugend". Så vitt jag vet handlade inte HJ om att diskutera homosexpolitik.

I Tyskland mildrades faktiskt lagen mot homosex 1935. Före det gällde lagen från 1871, som i samma svep förordade fängelse och möjlighet att frånta de dömda deras medborgerliga rättigheter. Efter 1935 gällde det sista bara djursex, medan vissa förmildrande fall fanns för homosex:

Lagen från 28 juni 1935:

§ 175. Otukt mellan män. I. En man som antingen aktivt eller passivt idkar otukt med en annan man skall dömas till fängelse. II. Om en involverad part vid tiden för akten ännu inte fyllt 21 år kan domstolen avstå från att utmäta straff i mildare fall.

§ 175a. Svår otukt. Bestraffning med upp till tio års fängelse, och även med förmildrande omständigheter ej kortare tid än tre månaders fängelse för:

1. En man, som med våld eller hot om skada till liv eller lem tvingar en annan man att deltaga i en sådan akt, antingen som aktiv eller passiv partner;
2. En man, som utnyttjar en man i beroendeställning grundad på tjänste-, arbets- eller anställningsbaserad relation, till att deltaga i en sådan akt antingen som aktiv eller passiv partner;
3. En man över 21 år som lockar en pojke under 21 år till att deltaga i en sådan akt antingen som aktiv eller passiv partner;
4. En man som yrkesmässigt erbjuder sig själv till att deltaga i en sådan akt antingen som aktiv eller passiv partner.

§ 175b Sodomi. Unaturlig otukt av en människa med ett djur skall straffas med fängelse; en dom inkluderande fråntagande av medborgerliga rättigheter kan också utdömas.