Stellan Skarsgård

Stellan Skarsgård skriver idag i Expressen mycket insiktsfullt:
-
I dag ser jag i högsta grad religionen som ett problem. Jag har inget behov av någon ideologi och vill inte ställa mig bakom något idésystem, men jag anser att religionsfriheten borde vara en självklarhet. Det innebär till exempel att man inte ska skattefinansiera religiösa friskolor. Det är bisarrt att behöva ta strid för något sådant i det sekulära Sverige. Har vi religionsfrihet, så måste vi också ge barnen frihet att välja. Om de hemma får lära sig att de kommer att brinna i helvetet om de inte ber till Gud, så ska de åtminstone få möta ett alternativ i skolan. I dag tillåts till och med extrema sekter att driva skola. Det handlar om barnmisshandel. Det är förfärligt att vidskepelse har en så skyddad position i samhället.
-
Jag förstår inte varför Länsrätten inte tar sitt ansvar vad beträffar privata skolor. Ta ett exempel som Plymouthbröderna, som mig veterligen fortfarande får driva skola. Läs mitt inlägg
Självklart ska sekter inte starta friskolor. Marita Ulvskog, som hyser en förkärlek för att uttrycka sig för starkt, anser att religiösa friskolor kan liknas vid "barnfängelser".
-
För dem som ger tillstånd till Plymouthbröder och andra mörkermän att driva skolor, så uppmanar jag dem härmed att läsa FN:s konvention om barnets rättigheter.
-
Det är till syvende och sist uppfriskande att se en debattartikel av detta slag, som inte är skriven av en politiker. Här har vi en skådespelare som har ett uppriktigt samhällsintresse och som tydligt har tagit ställning i den här frågan.

Inga kommentarer: