Ett rödgrönt samarbete är en paradox (Del II)

Ett rödgrönt samarbete är en paradox heter ett inlägg jag har skrivit beträffande en röd-grön koalition. Ändock är jag lättad över det besked som kom igår klockan 12:00. Kanske kan fokus hamna på politiken, i stället för att gammalmedia hela tiden frågar socialdemokraterna och miljöpartiet var Lars Ohly är (nu kommer väl gammalmedia att istället fråga vilken ministerpost Ohly får). Måtte bara inte Jan Björklund få rätt när han säger: Lars Ohly blir alliansens bästa valarbetare (Aftonbladet).
-
Så här skriver de tre partierna på Newsmill:
-
Vi erbjuder en rödgrön koalitionsregering efter valet 2010. Vårt mål är full sysselsättning, ökad rättvisa och bättre miljö. För att fördjupa och utveckla vår gemensamma politik tillsätter vi nu fem arbetsgrupper som med start vid årsskiftet kommer att arbeta fram till våren 2010. Följande områden kommer att omfattas: jobb och ekonomi i hela landet; klimat och miljö; välfärd och rättvisa; storstadens utmaningar; en anständig och hållbar värld.

Våra arbetsgrupper kommer att ha med ett par perspektiv som den moderatstyrda regeringen helt tycks sakna: barn- och jämställdhetsperspektivet. För oss är det självklart att sätta barnen främst, och lika självklar är viljan att bryta kvinnors underordning i samhället. Vi är också internationalister med en önskan att Sveriges röst i världen ska vara stark - för global solidaritet och gemensamt ansvarstagande.
-
Äntligen kommer jämställdheten i fokus! Det är, som artikelförfattarna skriver, något som högerregeringen helt saknar. Om denna rödgröna koalition lyfter upp jämställdheten på den politiska agendan, måste även högerpartierna börja tala om jämställdhet.
-
Till syvende och sist måste jag säga att jag gillar filmen med de fyra:


-
(Foto: Socialdemokraterna. Jag har dock använt Panography-ish på bilden)

Inga kommentarer: