Svenska direktörers fantasilöner

Vi har alla läst om Postens VD Lars G. Nordström. Nordström vill inte verka "girig" och avstår därför hela sin lön. Han har bland annat hyllats av statsminister Fredrik Reinfeldt för denna "uppoffring". Jag tycker att hans "uppoffring" är patetisk. Jag anser att om man jobbar ska man ha betalt för arbetet. Som chef inom stat, kommun och landsting ska man ha mer lön än övriga. Nordström har/hade 900 000 kronor per månad, lika mycket som 45 brevbärare.
-
Jag vet inte exakt vad statsminister Reinfeldt har i lön, men jag har för mig att jag har läst någonstans om en summa på 135 000 kronor i månaden. Det är rimligt. Alla direktörer inom stat, kommun och landsting bör ha löner som ligger under vår statsministers lön.
-
Varför VD:ars löner drivits upp så högt i Sverige anser företrädare för bland annat Svenskt Näringsliv har att göra med att många svenskar är aktieägare, de vill ha bra utdelning på sina aktier och är därför villiga att betala höga VD-löner. Detta för att kunna attrahera duktiga företagsledare. Företrädare för Svenskt Näringsliv vill ha konkurrenskraftiga VD-löner, för de är "rädda" att direktörerna väljer att jobba utomlands istället.
-
Men handen på hjärtat - hur populära är våra direktörer utomlands? Det är en liten klick som harvar runt i VD-toppen här i Sverige. Innan Nordström var VD på Posten var han koncernchef för Nordea (och det är bara ett av otaliga exempel). Den enda marknaden som är tillgänglig för dessa superdirektörer är den svenska marknaden. Det är orimligt att en "snitt-VD" tjänar som 34 arbetare (En industriarbetare tjänade förra året 257.000 kronor). Titta på Lönelistan från 2007 som LO-tidningen sammanställt.
-
VD:n för det statliga Vattenfall, Lars G. Josefsson har ofattbara 8,7 miljoner kronor. Apotekets Stefan Carlsson har 2,4 miljoner kronor.
-
LO-tidningen: På tre år har genomsnittslönen för direktörerna ökat med 38 procent. Det nästan fyra gånger snabbare än löneutvecklingen för industriarbetarna, som under samma tid ökat sin lön med cirka 10 procent.Ett annat exempel på hur snabbt vd-lönerna skjutit i höjden är att lägsta lönen för att komma med på direktörernas 100-lista förra året var 2 miljoner kronor.
-
LO-tidningen har intervjuat resebyrå-VD:n Johan Lundgren som fått ett lönelyft på 10 miljoner kronor och nu har 17,8 miljoner i inkomst. Lönelyftet hänger ihop med att jag fick ökat ansvar inom TUI Travel, som Fritidsresor ingår i, säger Lundgren till LO-tidningen.
-
Din lön motsvarar ungefär 70 industriarbetarlöner, hur rimligt tycker du det är? frågar LO-tidningen Lundgren. Det går ju aldrig att säga att någon är värd mer än 60 eller 70 medarbetare. Snarare är det väl så att man ersätts för sitt ansvar att driva bolaget i en viss riktning som aktieägarna bestämt. Det är det ansvaret man ersätts för, och inte enbart de faktiska handlingarna som man utför, svarar han. Nu är dock Lundgren inte en direktör anställd av stat, kommun eller landsting, men min fråga är finns det någon svensk VD som är värd fantasilöner i miljonklassen?
-
Mycket vill ha mer. Girigheten bland svenska direktörer frodas och som ordspråket lyder - Girighet är nyckeln till allt ont!
-
Och bara för att Postens VD avstår hela sin lön, så tror jag ändock inte att brevbärarna får sitt julbord i år (läs Aftonbladet).

Inga kommentarer: