Denna låt tillägnar jag Karl Gustav Abramsson, riksdagsledamot (s)

Inte mycket har ändrat sig i mitt parti sedan Bengt Held gjorde sin senaste undersökning om riksdagsledamöternas åsikter om en könsneutral äktenskapsbalk (se hela undersökningen här).
-
Fortfarande måste jag vidhålla att det är ändock 98 procent inom (s) som är för en könsneutral äktenskapsbalk. En riksdagsledamot har (fortfarande) inte tagit ställning och den riksdagsledamot som (fortfarande) säger nej är Karl Gustav Abramsson. Betänk att vi är det största partiet med 130 mandat i riksdagen. Detta kan med fördel jämföras med moderaterna som har 97 mandat i riksdagen. 80 procent av moderaterna är för en könsneutral äktenskapsbalk. Det är således 16 moderata riksdagsledamöter säger nej och tre som säger "möjligen". Här är ett collage på alla moderater som (fortfarande) säger nej:

Jag vill ändock passa på att påminna KG att vi socialdemokrater har våra djupaste rötter i övertygelsen om alla människors lika värde och varje människas okränkbarhet. Så här står det bland annat på socialdemokraternas hemsida:

Den socialdemokratiska politiken bygger på övertygelsen om alla människors lika rätt och värde. Vi står för en politik där människor får välja samlevnadsform utan att riskera diskriminering och utanförskap. Det är en politik för mångfald där var och en ses som individ med rätt att utvecklas på egna villkor och samtidigt ingå i en arbets- och samhällsgemenskap på lika villkor tillsammans med andra.Därför har vi arbetat för att göra partnerskapet möjligt och inkludera sexuell läggning i lagen om hets mot folkgrupp, undanröja hindren för samkönade par att prövas som adoptivföräldrar och gjort det möjligt för samkönade par att få hjälp med assisterad befruktning.
Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet för sexuellt likaberättigande. Det gör vi bland annat genom arbetet för en könsneutral äktenskapslagstiftning som ger alla par samma möjligheter att ingå äktenskap. Och vi vill öka insatserna för att motverka att människor drabbas av hatbrott på grund av sina åsikter, sitt ursprung eller sin sexuella läggning.
Vi anser att lagstiftning ska fungera som attitydsmarkering vår gemensamma grundläggande syn. Parallellt måste vi alla arbeta tillsammans för att förändra de attityder som finns runt omkring oss, på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan och i hemmen.
Fördomar, diskriminering och brott mot HBT-personer sker fortfarande. HBT-personers rättigheter har stärkts i Sverige på senare år. Trots det är det fortfarande många som upplever att de inte vågar leva öppet och ärligt mot sig själv och andra. Diskriminering på grund av sexuell läggning är vanligt förkommande på alla nivåer i samhället. Hot, våld och diskriminering begås mot HBT-personer med hänvisning till deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck och forskning på området bekräftar denna bild.

Jag vill till syvende och sist tillägna Karl Gustav Abramsson låten I Say No och jag hoppas innerligt att han omprövar sitt ställningstagande:We will disturb you, to make you talk again
Try to find the other side of you
The things you hide, what you dont say
We say no, oh no We won't let you slip inbetween
We say no, oh no
We won't let you squeeze right through
Give you second chances easily
We wait for answers, for hours and years
But the sadness in your eyes won't go away
It becomes you, in a strange kind of way
I wonder were you come from
Who you've been
What you gain, if you win
But my guess is right you break like glass
And I wonder where, your God was then

2 kommentarer:

Anonym sa...

KG är envis. Han kommer nog aldrig att ändra sig.

Anonym sa...

KG är ett narcissistiskt svin.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6616119.ab