IGÅR avsåg äktenskapet förhållandet mellan kvinna och man...

Prästerna Tord Nordblom och Rolf Pettersson har skrivit en debattartikel om äktenskap i Dagen. De skriver bland annat:
-
Ändå vet alla att det biologiskt sett finns avgörande skillnader mellan en enkönad relation jämfört med en relation mellan kvinna och man. Bara den senare kan ju ge livet vidare till en ny generation.
-
Menar artikelförfattarna på fullaste allvar att äktenskapets syfte är reproduktion? Någon som minns artikeln Ett biologiskt faktum att homoäktenskap är fel? De som skriver debattartiklar med utgångspunkten att "äktenskap är mellan man och kvinna" och vidare att äktenskapets syfte är reproduktion anser jag har en förlegad syn på äktenskap.
-
Genom att påstå att äktenskapets syfte är reproduktion, kränks och nedvärderas män och kvinnor som inte kan få barn. Även barn som är adopterade, barn som föds "utanför äktenskapet" eller barn som lever i regnbågsfamiljer kränks och nedvärderas.
-
Hur många i dagens Sverige anser att äktenskapet är till för reproduktion? Hur många i dagens Sverige ser ner på "oäkta barn" och "ogifta mödrar"?
-
Vi lever i en kultur, i en verklighet som förändras. Sverige 2008, Sverige 1950 och Sverige 1668 skiljer sig.
-
Att äktenskapet tidigare varit förbehållet man och kvinna innebär inte att äktenskap fortsättningsvis skall vara förbehållet man och kvinna. När verkligheten ändras, måste även äktenskapets räckvidd ändras.
-
Tord Nordblom och Rolf Pettersson skriver också i artikeln:
-
Ett kristet äktenskap är ett förbund mellan en man och en kvinna utifrån Guds intentioner med sin skapelse, bekräftat av Jesus själv i flera sammanhang. Det är ett livslångt förbund präglat av ömsesidig trohet och kärlek och det är också platsen att ta emot och fostra barn, det kommande framtida släktet.Eftersom det finns starka teologiska skäl mot en könsneutral äktenskapsuppfattning, kommer en sådan lagstiftning göra klart att svensk lagstiftning och en kristen äktenskapssyn markant skiljer sig åt även om samma begrepp kommer att användas.
-
Den kristna äktenskapsyn som artikelförfattarna uppenbarligen har, är en förlegad äktenskapssyn, som inte hör hemma i dagens Sverige och majoriteten av svenska folket delar inte deras äktenskapssyn.
-
ÄKT- I ÄKTENSKAP är ett gammalt germanskt ord med betydelsen 'lag' och speciellt 'förbindelse om samlevnad som ingås under lagliga former'. (Det är samma ord som i tyskans Ehe, 'äktenskap'.) Att ta någon till äkta är att ingå en sådan förbindelse. Adjektivet äkta med betydelsen 'riktig', 'genuin', 'inte konstgjord', är en senare utveckling av grundordet (DN).
-
Vi socialdemokrater (och inte bara vi utan de flesta här i Sverige) är av den uppfattningen att alla människor ska vara lika värda och ha samma rättigheter (och skyldigheter).
-
Att reservera ordet äktenskap för personer av skilda kön är ett solklart fall av diskriminering. Vi socialdemokrater motsätter en lagstiftning som diskriminerar.
-
Om dessa präster tycker det är så vedervärdigt med könsneutrala äktenskap så kan de avsäga sig vigselrätten. Det finns andra präster och pastorer som delar synen på alla människors lika värde.
-
Läs gärna Hans Boskärs artikel Äktenskapet är romantiskt och kärleksfullt.

6 kommentarer:

stationsvakt@gmail.com sa...

Det sägs ju att "man kan vara gift med jobbet" också, men här blir det fan inga barn gjorda. :-)

Anonym sa...

Om det är en fråga om alla människors lika värde varför då endast en "könsneutral äktenskapslag" och inte "äktenskap för alla"?? Det är långt mycket värre att diskriminera människor från gruppen "alla människor" än från "äktenskap"

majoriteten av svenska folket är inte kristna, det vore därför mycket underligt om majoriteten av svenska folket hade en kristen äktenskapssyn

Feffe sa...

Visst är reproduktion ett av äktenskapets syften! Att man och kvinna lovar varandra livslång trohet i vått och torrt är ju den bästa förutsättningen för barnens trygga uppväxt. I det här fallet handlar det om Guds plan fär mänskligheten som finns att läsa om i Bibeln, dvs Guds ord till oss. Det är INTE en förlegad syn på äktenskapet ur biblisk/kristen synvinkel. Måhända är det det för dig och andra som inte har den synen. Det handlar inte om att nedvärdera andra människor utan att definiera begreppet äktenskap. Vad de säger är att staten har rätt att göra sin egen definition av begreppet, men att den kristna synen är och förblir mellan man och kvinna. Det finns inget stöd i bibeln för motsatsen.
Om du uttalar dig för talesman för HELA det socialdemokratiska partiet så kan ju Tord Nordblom och Rolf Pettersson göra detsamma för kristenheten. Jag ser dem som kristna profeter i ett samhälle som behöver höra Guds röst. Det är inte en förlegad syn, kära HBT-sosse.

Alexandra Einerstam sa...

Till Feffe: Ja, jag uttalar mig för HELA det socialdemokratiska partiet. 128 av 130 ledamöter i riksdagen säger ja till en könsneutral äktenskapsbalk, en säger kanske den andra nej. De två prästerna kan inte uttala sig för hela kristenheten. Se på Svenska kyrkan till exempel...
Nineve: Då många svenskar inte har gått ur Svenska kyrkan så är det statistiskt sett väldigt många som är "kristna" i Sverige. Därtill har vi också andra relgioner.

Den nuvarande lagstiftningen där vigselrätt ges automatiskt till vissa trossamfund, medan andra trossamfund inte har vigselrätt är också diskriminering

Anonym sa...

Alexandra ett medelmskap i en viss organisation gör en inte till kristen, detta är även svenska kyrkans officiella hållning om du läser i kyrkans bekännelsedokument.

Du svarade inte på min fråga om alla inte är lika värda om alla inte kan ingå äktenskap varför argumenterar du endast för äktenskap mellan homoo och hetro par och inte alla männsikor?

Då är det ju faktiskt dessa präster och inte du som står för alla människors lika värde eftersom de lyfte fram hushållsgemenskaper som skulle kunna iaf inkludera nästan alla....och iaf många fler än homo och hetro par

Alexandra Einerstam sa...

Nineve - upp du menar polygami så är det en mycket komplicerad fråga. Det handlar om mäns överordning, utnyttjande av kvinnor et cetera.
Om du menar även "T:t" i HBT så självklart. Barnäktenskap är jag emot.