Gästbloggare Johan Westerholm (S): Älska din nästa

Idag gästbloggar Socialdemokraten Johan Westerholm på HBT-sossen. Westerholm bloggar annars på Mitt i steget. Här kommer hans inlägg:
-
Elisabeth Sandlund, Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagen, skriver ett inlägg där hon kräver att förslaget från kyrkostyrelsen där Svenska kyrkans äktenskapssyn i grunden ska förändras genom att en ny vigselordning införs för alla par, oavsett kön, omedelbart dras tillbaka.
-
Jag kan inte komma ifrån ett stänk av obehag i hennes inlägg. Ett uttryck för en djupt elitistisk samhällssyn som hon gömmer bakom ekumeniska och teologiska dimridåer.
-
Men vad som blir tydligt i min värld är att i Elisabeth Sandlunds värld är att formen är överordnad innehållet samt att hon, och de andra som sympatiserar med hennes hållning, tydliggör den konflikt ett religiöst visavi ett politiskt dominerat samhälle alltid kommer leva med.
-
För det handlar i grunden om två system som konkurrerar om samma mål. Bägge, det religiösa och det politiska systemet, strävar efter att göra samhället till en bättre plats för människan att leva i genom att reglera detsamma.
-
Regeringsformens tretton kapitel innehåller regler för hur demokratin ska förverkligas i Sverige och hur makten ska fördelas mellan riksdagen, regeringen, kommunerna, landstingen och domstolarna. Här finns också våra grundläggande fri- och rättigheter nedskrivna och hur vi skall förhålla oss till varandra och respektera varandra. Grundläggande är att alla värderas lika.
-
På samma sätt sätter religioner upp grundkriterier för hur ett religiöst styrt samhälle eller värld skall regleras. Det som kännetecknar de flesta religiöst inspirerade regelverk är allas likhet inför en högre rättvisa. Att alla handlingar och varelser värderas efter samma måttstock.
-
För mig som socialdemokrat är det därför viktigt att jag kandiderar till kyrkovalet. Det finns enligt min mening en gemensam värdegrund som delas av de demokratiska och humanistiska värderingarna å ena sidan och kyrkans kärna å den andra.
-
Elisabeth Sandlund ger tyvärr uttryck för en grundsyn på kyrkans delaktighet i samhället som präglas av att formen är överordnad människan. Detta kan vara ett resultat av att kyrkan har en svagare koppling till samhället än tidigare, att den levande interaktionen och den breda debatten lyser med sin frånvaro. Jag finner det djupt olyckligt och inte så lite obehagligt. När nu själva formen värderas högre än människans kärlek rör sig kyrkan bort från den grundvärdering jag anser vara kyrkans kärna är det en varningssignal att ta på allvar. Grundvärderingen?
-
Älska din nästa.
-
JOHAN WESTERHOLM,
S-kyrkokandidat till Blidö församling och Riala församling

3 kommentarer:

Liselotte Malmqvist sa...

Men om det är just formen som är kyrkans grundläggande värdering dvs Bibeln, kan då människan överordna sig den och låta bibelordet bli underordnat oss?

Om formen/Bibeln vittnar om vad Gud välsignar så får vi förhålla oss ödmjukt til det. Därför håller jag med Elisabeth Sandlund att detta liksom en stor minoritet av lörnämnden anser på olika grunder. Att detta bör ytterligare betänkas.

Och precis som du skriver att Alla religioner sätter upp regler för hur ett religiöst styrt samhälle eller värd ska regleras. Så gör ju också Svenska kyrkan det. Nu har ju kyrkan inte mandat att styra i sammhällets beslut och så ska rätt vara. Men att kyrkans grundläggande värderingar påverkar världen är inte märkligt. I de allra flesta religioner låter man vise och lärde, exempelvis biskopar rådgöra "de äldste" för att fatta beslut om hur formen ska tolkas. I denna har nu för första gången stor oenighet uppnåtts vilket i sig, precis som media meddelar, betyder att frågan inte är färdigberedd och omtolkningen av formen inte är så välgrundad som många vill tro. För att allt är inte rätt för att många tycker att det ska vara rätt. Och med Guds ord får vi handla ödmjukt.

Detta bör självklart beredas mer, internationellt och ekumeniskt. Den beredelsen tar jag för givit att det inte kommer att ändra på redan nu grundläggande värdering att alla människor är lika mycket värda. Men att utläsa ett tydligt och teologiskt försvarbart försvar för könsneutrala äktenskap är komplicerat. FÖr övrigt kan Kyrkans kärna aldrig handla om annat än att Jesus Kristus är vår Herre och frälsare. Och det är människans kärlek till honom och att följa honom som är vårt fokus och kyrkans kärna.

Kanske är det så att vi har olika uppfattning om var kyrkans kärna sitter, Om det finns en eller flera... Eller för att använda bilden om Jesus där han talar om sig själv som vinstocken, jag är vinstocken ni är grenarna. Bli kvar i min kärlek. Men även om var och en av oss är fästa i honom så har i var och en av oss också kärnor, kanske olika , för vi är väl inte kärnfria?

Grundvärderingen är inte bara att vi ska älska vår nästa utan:
Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv...

Johan Westerholm sa...

Liselotte

Återigen kommer nu tolkningen att form går före innehåll.

Du skriver "För övrigt kan Kyrkans kärna aldrig handla om annat än att Jesus Kristus är vår Herre och frälsare. Och det är människans kärlek till honom och att följa honom som är vårt fokus och kyrkans kärna."

Men, om man nu försöker läsa bibeln bortom bokstaven:

Vad handlade Jesus budskap om?

mvh

Johan

Anonym sa...

JW verkar anse att Guds Ord och Lagen inte gäller, enligt Jesu lära. Men det är ju helt fel. Jesus säger att lagen gäller och skall ALLTID gälla.Inte ens en prick skall förgå.
Han säger till och med att människorna skulle göra som fariséerna lärde, inte som de gjorde, eftersom de inte gjorde vad de själva lärde.
Det gäller att läsa bibeln! Utan grund kommer det att gå som den som bygger ett hus på lösan sand.
Det är ingen motsats mellan Guds ord och kärlek, som vissa tycks tro.
Men felet är att man inte bryr sig om vad Gud vill.