Rebellahelgen 2009 - en amatörs stillbildsfilm

Idag försökte jag "slänga ihop" en stillbildsfilm samtidigt som jag jobbade. Resultatet blev mindre lyckat och om jag hittar någon lucka, har jag för avsikt att göra om hela filmen. Även om filmen har sina fel och brister, får ni en ändock en inblick i Rebella och helgen på kursgården vid Rösjön.

Inga kommentarer: