Freedom not fear - internationell aktionsdag

Nätverket Svart Måndag arrangerar även i år demonstrationen Freedom not fear i Stockholm och Sossar mot Storebror medverkar. Vår talare i år är Peter Karlberg. SSU medverkar också (dock ingen talare från SSU i skrivandets stund).
-
Svart Måndag är ett politiskt oberoende nätverk med partners från olika politiska partier och organisationer. Läs mer om demonstrationen och alla talare på evenemangets FB-sida och på Amanda Briheds blogg.

Inga kommentarer: