Vet Sven Otto Littorin att han är ansvarig minister?

Nu borde jag egentligen inte ta upp Sven Otto Littorins bluffexamen, men det är den jag tänker på när Littorin i Aktuellt lägger skulden på LO för de thailändska bärplockarnas situation. Berit Högman skriver på sin blogg:
-
Sanningen är att 2007 såg regeringen till att genom ett dirketiv skapa särslösningar för just denna grupp. Det tidigare reglerade minimilönen om 13 000 togs bort liksom kravet på kollektivavtal. Det är djupt ohederligt av Littorin att inte stå för det den moderatledda regeringen har gjort! Det är regeringen som bär ansvaret för att nu hundratals människor arbetar under slavliknade former! Littorin borde skämmas!
-
Källkritik är A och O i den akademiska världen (och förhoppningsvis i världen i stort), men källkritik är uppenbarligen inte Littorins starka sida. Källkritik kan nämligen inte köpas för pengar. Därför måste Per Bardh, LO:s avtalssekreterare, skriva en artikel på Newsmill, där han förklarar att det är den Moderatstyrda regeringen och inte LO som är ansvarig för bärplockarnas situation.
-
Sven Otto Littorin ägnar sig åt politisk historierevisionism för att skriva om historien efter sin politiska agenda. Littorin använder den nya (osanna) berättelsen i propagandasyfte och det han gör anser jag är vedervärdigt. Tillbaka till skolbänken Littorin och ta en riktig examen, så att du lär dig källkritik och fortsättningsvis inte ägnar dig åt historieförfalskning.

Inga kommentarer: