Äktenskap populärare bland flator

-
Fler flator än bögar har valt att gifta sig, sedan samkönade par fick rätt att ingå äktenskap den första maj i år. 37 kvinnliga par har vigts jämfört med 11 manliga, visar statistik från Statistiska Centralbyrån. När partnerskapslagen infördes år 1995 var trenden den motsatta - tre gånger så många män som kvinnor ingick då partnerskap.
-
Sedan SCB presenterade denna statisk har jag undrat varför äktenskap är populärare bland flator, när trenden var den motsatta 1995. Är det måhända heteronormen som spökar?
-
Endast flator och bögar kunde ingå partnerskap. Lite putslustigt kan man säga att heterosexuella diskrimnerades vad beträffar partnerskap. Äktenskap kan numer ingås av alla som vill, därmed diskrimineras ingen. Eller har det att göra med att många kvinnor, oavsett om de är hetero eller homo, drömmer om ett vitt bröllop?
-

Inga kommentarer: