Kultur är näring för själen

En arbetare skall vara nöjd om denna har ett arbete, tak över huvudet och mat för dagen. Är det detta som högern menar med "välfärdens kärna"? Nu har Timbro fått utrymme på DN Debatt och angriper det som de inte anser vara välfärd. Erik Laakso har skrivit ett mycket bra inlägg om Timbros idiotiska förslag att dra in på verksamheter som kultur och fritid kan kommunernas välfärdsservice. Laakso skriver bland annat:
-
Det pågår en långtgående attack på välfärdssamhället som princip. “Skattemedel ska inte betala vuxna människors nöjen” brukar det heta. Det faktum att många vuxna människor aldrig skulle ha en chans att ta del av kultur, idrott, rekreation och underhållning utan ett väl fungerande välfärdssamhälle. Ett samhälle där folkbildning faktiskt är lika viktigt som utbildning, där kulturell hälsa förebygger mental ohälsa och där friska idrottande kroppar avlastar kostnaderna i vården längre fram i livet faktiskt är lika viktiga delar i en helhet. Välfärdens kärna är inte verksamheterna utan människorna. Det har Timbros moderater glömt.
-
Johan Westerholm har också skrivit ett läsvärt inlägg. Westerholm vill att Idergard läser Regeringsformens första kapitels andra paragraf eller förarbetet till densamma som stadgar. Westerholm skriver också:
-
När man som Timbro bryter ner samhället i sina beståndsdelar så går helheten förlorad. Interdepenser som hur en meningsfull fritid hänger ihop med ungdomsbrottslighet och skadegörelse går förlorad. Synen på äldres behov av gemensamma läsesalar och mötesplatser som bibliotek är ett annat exempel. Möjligheter att bryta den ensamhet som är vanligare än man kan tro och som faller under den sociala välfärden.
-
I kristider är det just satsningar på kultur och fritid som behövs!
-

1 kommentar:

MC sa...

Ok, så det är alltså bättre socialdemokratisk politik att människor dör under en kris än att kulturen tvingas spara?
Att välja skola och vård före t ex badhus o dyl tillfälligt under en kris ser inte jag som en attack på välfärdssamhället, snarare tvärtom, för mig är det sunda prioriteringar till skydd för välfärden när skattebasen ser ut som den gör.

Politik måste ju utvärderas utifrån hur konsekvenserna blir, och Olof Palmes tal från kongressen 1976 är väl bortglömda. Det är nästan ironiskt att Timbro indirekt påminner om hans ord.