Ensamhetens bottenlösa brunn

Ensamhet är ett folkhälsoproblem skriver Erik Laakso på Arvid Falk. Det är ett tänkvärt inlägg och Laakso har rätt att ensamhet är ett folkhälsoproblem. Hur många (företrädelsevis) kvinnor har dåligt samvete för sina åldrande föräldrar? Kvinnor som känner att de inte räcker till.
-
Du sitter och har det trevligt med vänner en varm sommarkväll under semestern. Du äter god mat och dricker gott vin, pratar och skrattar och så ringer mamma från ålderdomshemmet och beklagar sig över hur ensam hon är. Dåligt samvete.
-
När du besöker mamma och ålderdomshemmet ser du dammråttorna på golvet. Det städas enbart var tredje vecka på detta ålderdomshem. Därför städar du. En gång i veckan får din mamma duscha. Din mamma är van att duscha varannan dag. Du hjälper henne att duscha. Dåligt samvete.
-
Du ser hur glad din mamma/mormor blir när du besöker henne och samtidigt vet du att det dröjer till nästa besök. Dåligt samvete.
-
Alltfler kvinnor vårdar sina gamla föräldrar på grund av bristfällig vård och omsorg. Vi har ett bristfälligt socialt skyddsnät för våra äldre. Ett nät som inte är bättre än ättestupan.
-
Vårdguiden har en bra sida om ensamhet och länkar även till sajter som Jourhavande medmänniska, men det räcker inte på långa vägar. Laakso avslutar sitt inlägg med:
-
När de äldre även på ett äldreboende inte har mer än kort och sporadisk kontakt med andra så är det ett politiskt problem som inte lättvindigt kan lyftas över på anhöriga.
-
Ensamhet är ett folkhälsoproblem och därmed också ett politiskt problem som vi politiker gemensamt måste lösa.

Inga kommentarer: