Heltid en rättighet, deltid en möjlighet

På Kommunals kongress gav Mona Sahlin 10 löften:

• 12 miljarder kronor till kommuner och landsting.
• 1 miljard kronor till utveckling av äldreomsorgen.
• Avskaffa vårdnadsbidraget.
• Införa ”nattis” – förskola på natt och kvällstid.
• RUT-avdraget avskaffas (skatteavdrag för hushållsnära tjänster).
• 1 miljard kronor för att bygga en organisation som bygger på heltider som norm, den så kallade ”heltidsmiljarden”.
• Sänkt skatt för pensionärer.
• A-kasseersättning på 80 procent, och maxavgift på 80 kronor i månaden.
• Återupprättning av sjukförsäkringen.
• Översyn av regler och villkor för deltidsarbetslösa, med utgångspunkten att det ska vara samma villkor som för heltidsarbetslösa.
• Ingen gräddfil i vården – alla ska ha rätt till vård på alla sjukhus.

Om inte heltidsmiljarden är effektiv är Sahlin beredd att lagstifta om rätten till heltid.

Det är förunderligt att Socialdemokraterna, med 12 års regeringsinnehav, inte har lyckats med ”rätt till heltid, deltid en möjlighet”.

Det som skiljer Socialdemokraterna från de ”gamla” Socialdemokraterna är just ”heltidsmiljarden”. När/om de Rödgröna vinner valet kommer det således att satsas 1 miljard kronor för att bygga en organisation som bygger på heltider som norm. Hur länge denna organisation ska verka, är oklart. Om det visar sig, efter utvärdering av heltidsmiljarden (om 1, 2, 5 eller 10 år?), att den varit verkningslös – kommer då de Rödgröna att lagstifta om rätten till heltid?

Ingvar Persson skriver i dagens ledare i Aftonbladet att Sahlin gärna talar om sjukförsäkringen (en undersökning visar att hälsan bland Kommunals medlemmar har försämrats de senaste 20 åren). Persson skriver också om 75-dagarsregeln:


Det är också Kommunals medlemmar som påverkas av reglerna för deltidsstämpling. Sven Otto Littorin har begränsat den rätten till 75 dagar, enligt retoriken för att pressa motsträviga arbetsgivare att erbjuda anständiga arbetsvillkor. I praktiken har det blivit ett sätt att straffa kvinnor som vill, men inte får, arbeta heltid. Tusentals Kommunalmedlemmar har förlorat rätten till ersättning, utan möjlighet att arbeta full tid. Oppositionen tänker inte ändra på den saken. Bättre villkor för deltidsarbetslösa kvinnor är inte prioriterat. – Ge besked om att heltid blir norm, uppmanade Ylva Thörn den socialdemokratiska partiledaren. Och varför skulleSahlin inte göra det? En ”heltidsmiljard” ska så småningom göra heltid till norm. Under tiden får de deltidsarbetslösa vänta på förbättringar av a-kassan.

Om förvirringen kring 75-dagarsregeln har jag skrivit om tidigare. Lars Ohly säger, å ena sidan, att de Rödgröna är överens om att avskaffa den, medan Mona Sahlin, å andra sidan, säger att det inte är en prioriterad fråga.

I december 2009 hade närmare 5 500 av medlemmarna i Kommunals a-kassa förlorat sin möjlighet att deltidsstämpla. Det motsvarar drygt 30 procent av alla som blivit utförsäkrade. Totalt över 17 700 personer under perioden april 2008 till december 2009.

Efter 75 dagar är Kommunals deltidsarbetande kvinnor tvungna att välja – att säga upp sig från sin deltid och därmed få rätt till hela a-kassebeloppet eller endast få lön för den deltid de har. Räcker löftet om en heltidsmiljard för Kommunals kvinnor?

Inga kommentarer: