Gör kulturen till en valfråga (Del V)


Om kulturpolitik har jag skrivit om tidigare (se nedan). Mitt i musiken har frågat alla riksdagspartierna om vad de vill med musik- och kulturpolitiken. Programmet ställde följande frågor till partierna:

1. Hur vill ni satsa på Musikskola och kulturskolan i Sverige?
2. Hur mycket medel ska avsättas för musik- och kulturskolan?
3. Tycker ni att det ska vara obligatoriskt för alla kommuner att erbjuda musik- och kulturskola?
4. Hur vill ni att ordinarie musikundervisningen i grund- och gymnasieskolan ska utformas?
5. Vad avser ni göra med satsningen Skapande skola?
6. Vilka andra satsningar vill ni se som rör musik för barn och unga samt deras möjligheter att musicera?


Här är svaren från partierna:
Socialdemokraterna
Moderaterna
Folkpartiet
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
---
Tidigare inlägg:
Gör kulturen till en valfråga, Gör kulturen till en valfråga (Del II),
Gör kulturen till en valfråga (Del III), Gör kulturen till en valfråga (Del IV)

Inga kommentarer: