Vikten av mötesplatser för hbt-ungdomar

Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett normkritiskt metodmaterial för personal inom fritidsverksamheter. Det behövs fler mötesplatser som är öppna för att möta hbt-ungdomar, säger Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.

En eloge till regeringen Reinfeldt för att den har gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett metodmaterial, men samtidigt vill inte majoriteten i Stockholm Stadshus satsa på fritidsverksamhet för hbt-ungdomar. Egalia (nu med ny hemsida) har länge varit nedläggningshotat på grund av borgarna.

Ord och ingen handling.

När de Rödgröna tar över Stadshuset kommer såväl Egalias verksamhet att säkras som ett hbt-borgarråd att införas. Läs pressmeddelandet från S och Carin Jämtin - För snålt stöd till Egalia!

Om Ungdomsstyrelsens rapport: Var femte ung hbt-person är utsatt för våld i familjen, 90.000 , En öppen stad, ej en befästad, bygger vi gemensamt ,
Om Egalia:
Jämtin: "Vi kräver att Egalia får besked om en permanent och stabil finansiering" ,Egalia - en fristad för unga hbt-personer
Egalia - en fristad för unga hbt-personer (del II)
Carin Jämtin - en lysande politiskt stjärna

HD skriver på samma tema.

Inga kommentarer: