Ungdomsarbetslösheten är ingen synvilla

Jag vet inte vad vår statsminister Fredrik Reinfeldt fick det ifrån, men på Svenskt Näringslivs stämma i Älvsjö 27 maj 2010 sade han, om ungdomsarbetslösheten, att den var en synvilla. Efter att ha sett nedanstående YouTubeklipp, kan jag förstå honom en smula:Vi som är eller har varit arbetslösa (jag är, by the way, halvtidsarbetslös), vet att arbetslösheten bland de unga (eller för den delen de gamla, dit jag räknas) inte är någon synvilla. Den är i högsta grad en realitet. Ett besök på arbetsförmedlingen i Farsta kan råda bot på Reinfeldts önsketänkande.

Vi i oppositionen anklagas för att vi bara gnäller på Moderaterna. Vi har "inget eget" att komma med. Så därför kommer jag i detta inlägg berätta vad vi Socialdemokrater vill göra för satsningar:

• Fler jobb-, utbildnings- och praktikplatser. Vi föreslår fler insatser för unga som leder till jobb än vad regeringen gör. Av totalt 100 000 fler jobb och utbildningsplatser riktar vi 20 000 platser till unga. Det innebär fler platser i komvux, folkhögskola, modern yrkesutbildning och i högskolan.
• Bättre studievägledning och karriärrådgivning. Vi förbättrar studievägledning och karriärrådgivning i gymnasiet och på högskolan. 100 miljoner kronor 2011 och 200 miljoner kronor 2012 satsas i riktat stöd.
• Trainee i välfärden och Generationsväxling. Vi ger ett särskilt bidrag till kommunerna för att anställa unga och planera för generationsväxlingen, 1200 platser 2011 och 3000 platser 2012.
• Avskaffa aktivitetsförbudet. Vi ger förutsättningar för snabbare insatser till unga arbetslösa som behöver stöd för att komma i arbete och vi avskaffar det nuvarande aktivitetsförbudet.
• Ungdomslyft. En långtidsarbetslös ung person som saknar fullständig gymnasieutbildning ges rätt att komplettera sin utbildning genom Ungdomslyftet.
• Billigare att anställa arbetslösa ungdomar. Arbetsgivare får skattereduktion under ett år motsvarande hela arbetsgivaravgiften om de anställer en arbetslös person mellan 20-25 år.
• Sommarjobb. I kommuner och landsting innebär socialdemokratiskt styre att sommarjobb för ungdomar prioriteras.
• Fler och billigare bostäder. Vi vill mer än fördubbla byggandet av hyresrätter under nästa mandatperiod. Vårt mål är att bostadsbyggandet 2016 uppgår till 40 000 bostäder.Möjligheterna att klara detta är beroende av den ekonomiska utvecklingen samt insatser från kommunerna. Nyproduktion av miljövändliga hyresrätter och studentlägenheter ska stimuleras med ett statligt investeringsstöd. Vi avsätter sammanlagt 1,4 miljarder kronor åren 2011- 2012.
• Sänkt skatt på ungas boende. Slopad skatt per studentrum och istället beskatta en hel studentkorridor som en bostad ger förutsättningar för sänkta studenthyror med uppemot 1000 kronor per år. Vi föreslår sänkt fastighetsskatt för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar från 0,4 till 0,22 procent, vilket gynnar unga som ofta bor i flerfamiljshus.
• Investera i ungdomars välfärd. Vi ger kommuner och landsting 12 miljarder mer under 2011 och 2012 för att utveckla välfärden, vilket ökar kommunernas förmåga att stärka stödet till barn och unga.


För er som är intresserade av att läsa hela rapporten (och vårt rättmätiga "gnäll" vad gäller regeringen Reinfeldts misslyckade jobbpolitik) kan klicka här.

Inga kommentarer: