Röd kastanj

Wikipedia: Uttrycket "mellan hägg och syren" förknippas ofta med en särskilt njutbar del av försommaren, perioden mellan blomningstiden för hägg respektive syren. Uttrycket kan ha sitt ursprung i den årliga period då skomakargesäller enligt skråbestämmelser skulle friställas för att ge sig ut på vandring. Vissa skomakerier stängde då under gesällens frånvaro och uttrycket förstås av utomstående som att skomakaren stängt för att njuta av den bästa tiden på året. Belägg för den ofta citerade historien om skomakaren som satte upp en skylt med texten "stängt mellan hägg och syren" är relativt sent, inte förrän på 1880-talet, och även andra yrken förekommer i liknande berättelser. Inte heller platsen för företeelsen är säker. Historien kan vara en vandringssägen i sin helhet [...]

Idag, på min arbetslösa dag, promenerade jag lite i Farsta, dit jag just har flyttat (OK, det var i mitten på januari, men betänk att det var mycket snö och minusgrader när jag flyttade hit). Med tanke på att jag helt saknar lokalsinne, är det väldigt djärvt av mig att våga mig ut (GPS:n i min telefon har blivit min räddning).

I och med min promenad (och låt mig redan nu erkänna att jag hela tiden hade mitt hus i sikte under promenaden) hittade jag ett rött kastanjeträd. Så jävla vackert att jag nästan började gråta.

Mellan hägg och syren... Jag hatar att vara arbetslös, men just denna dag är jag glad över att ha hittat röd kastanj.