Socialdemokraterna lovar ny förskolegaranti

Att Moderaterna prioriterar skattesänkningar framför förskola, har jag skrivit om tidigare. Om för stora barngrupper, har Carin Jämtin skrivit om ett flertal gånger på sin blogg (till exempel detta om Farsta). Nu läser jag på Socialdemokraternas hemsida om våra vallöften om förskolan:

- Antalet barn ska minska med i snitt minst ett barn per grupp.
- Personaltätheten ska öka.
- Föräldrar ska garanteras förskoleplats i den egna stadsdelen inom tre månader.
- Om garantin ej uppfylls ska plats erbjudas på tillfälligt familjedaghem i första hand eller i form av barnpassning i hemmet i andra hand.
- Andelen utbildade förskollärare ska öka.
- Barnomsorg ska erbjudas på obekväm arbetstid.
- En avgiftsfri sommarmånad ska införas.


Bra vallöften, om än att jag gärna hade sett att antalet barn ska minska med i snitt minst två barn per grupp. Någon kanske tänker att ett eller tre barn extra i gruppen inte gör någonting. Situationen, när till exempel 16 barn ska ut samtidigt, kan bäst beskrivas så här: det är 16 mössor, 16 overaller, 32 vantar, 32 små strumpor och 32 skor som ska på.

Därför ställer jag nu frågan: vill vi stockholmare ha mer skattesänkningar eller vill vi satsa på förskolan?

1 kommentar:

Anonym sa...

Det vore bra om förskolan höll öppet så att föräldrarna kan arbeta utan att behöva anlita vänner och släktingar för att hämta barnen. Mitt barnbarn går på ett dagis i Nacka som stänger kl.16.00 och min resväg för att vara familjen behjälplig är 50 mil.