Välfärd före sänkt skatt

En tydlig gemensam investering för de Rödgröna kommer att vara ökade resurser till välfärden, vilket Mona Sahlins och Thomas Östros debattartikel i DN visar. De två Socialdemokraterna skriver bland annat:

Välfärden ska tillföras mer än de 12 miljarder som vi redan har avsatt i vårbudgetens första steg. Vi vill genomföra ett brett program för att stärka välfärden. Skolan, vården och omsorgen står inför stora utmaningar. Förutom ytterligare tillskott för att klara kvaliteten vill vi göra insatser för fler heltidsjobb. En heltidsmiljard ska införas, att fördelas till kommuner och landsting utifrån hur bra de är på att skapa heltidstjänster under 2011 och 2012. Vi vill också tillsätta en innovations- och produktivitetsdelegation som ska bidra till att stärka effektivitet och nytänkande. Det är barnens omsorg, vår gemensamma sjukvård och omsorgen om våra äldre som går före nya stora skattesänkningar.
I tre punkter berättar Sahlin och Östros vad vi Socialdemokrater vill. Vi vill ha en ansvarsfull politik. Regeringen Reinfeldt prioriterar skattesänkningar framför välfärd. Sjuksköterskor, lärare, förskollärare med flera sägs upp. Den kalla handens politik har lett till arbetslöshet och växande sociala ekonomiska klyftor. Sverige kan bättre. Alla mår bättre av ett samhälle som håller ihop (om någon inte håller med, rekommenderar jag boken Jämlikhetsanden).

Sverige behöver en rödgrön regering som tror på framtiden och har en politik som kan möta de stora utmaningarna i vår tid: jobb, jämlikhet, miljö och klimat. Valet den 19 september 2010 är ett ödesval. Valet handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden.

Andra som skriver om debattartikeln är Martin Moberg, Kristian Krassman, Johan Westerholm,Viktor Tullgren

Inga kommentarer: