(S)atsa på tunnelbanan!

Finansborgarrådet Sten Nordin (M) vill bygga mer spårväg i Stockholm. NK-Express är Nordins första bidrag och om han och hans Moderater får förnyat förtroende i höst, kommer vi få se fler dyra spårvägsprojekt i vår huvudstad. Norrköping och Göteborg är städer som är anpassade för spårvagnar. Stockholm är det inte.

Vi Socialdemokrater i Stockholm vill istället satsa på tunnelbanan.

Idag presenterar Stockholms Handelskammare en rapport som visar att tunnelbanan är billigast att bygga och driva:

Tunnelbana kostar 5:16 kr per personkilometer och är därmed klart billigast per personkilometer i såväl drift som kapitalkostnader (exempelvis spår, tunnlar, broar, signalsystem).
Pendeltåg kostar i genomsnitt ca 10:08 kr per personkilometer.
Buss på stadsgata, inklusive gatukostnader, kostar 13:71 kr per personkilometer.
Lokaltåg/spårväg visar sig vara det mest kostsamma trafikslaget med 16:61 kronor per personkilometer. Den enskilt största kostnadsposten utgörs här av kapitalkostnaden, som uppgår till 12:86 kr/personkm. Även driftkostnaden är högre än till och med för buss med 2:95 kr/personkm.

Socialdemokraterna:

– Handelskammarens granskning är välkommen. Det visar att Moderaternas motstånd mot utbyggd tunnelbana på grund av höga kostnader är dåligt underbyggt. NK-express är sett till resnärsnytta långt dyrare, säger Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna.

– Stockholmarna vill kunna åka miljösmart. Tunnelbanan är rätt ur både budget- och miljösynpunkt men även det snabbaste och smidigaste sättet att resa i Stockholm, säger Carin Jämtin, oppositionsborgarråd för Socialdemokraterna.


Läs hela Handelskammarens rapport här.

4 kommentarer:

Anonym sa...

T-banan är inget bra alt. på korta och medellånga sträckor i innerstaden. Därför väljer 60.000 pass t.ex. stomlinje 4, trots att den i hela sin sträckning passerar T-banestationer.
Gå in på SLs reseplanerare och sök på Frihamnen - Norrmalmstorg. Här är yttrafiken snabbast.
I en modern storstad behövs både buss, spårväg och T-bana i innerstaden.
Handen på hjärtat: -Hur många utbyggnader av t-banan gjordes under den förra rödgröna perioden och hur många avgasfria kollektivtrafikfordon tillom på innerstadens gator. - Inga !
Däremot 200 dieseldrivna, bullrande ledbussar i trafik ända in i City. Bussatsningen kalaldes av de rödgröna för "Den största kollektivtrafiksatsningen sedan T-banan"
Vi skriver 2010 - inte 1960 !

Anonym sa...

PS. Jag glömde ange mitt namn i spårvägskommentaren nyss:
Bo Lagerqvist ska det vara

Anonym sa...

Hur kommer det sig att ni socialdemokrater har sånt förtroende för Stockholms Handelskammare i denna fråga? Håller ni med varandra i många andra frågor också?

Anonym sa...

Och sossarna är INTE emot spårvagnarna???!!! Vilka är det ni försöker lura?