Och jag har tröttnat på påfund från Kristdemokraterna

Göran Hägglund har tröttnat på påfund ovanifrån (och det är inte Gud han avser). Från mitt perspektiv är han riddaren av den sorgliga skepnaden som kämpar mot väderkvarnar. Han drar ut i strid för den heterosexuella kärnfamiljen, vårdnadsbidrag och något som han kallar "verklighetens folk", men vill helst inte se att homosexuella skaffar barn.

Det finns över 40 000 barn som lever i stjärnfamiljer. Jag hoppas innerligt att inget av dessa barn läser eller hör vad Hägglund och hans parti anser om stjärnfamiljer. Jag hoppas vidare att inget barn som är adopterat, läser eller hör vad Hägglund och hans parti anser om dessa.

Låt mig citera Hägglund:

Jag tror att det bästa är att barn i en uppväxtsituation kan identifiera sig med både en man och en kvinna i sin närhet. Det handlar också om barns rätt att veta sitt ursprung. Det är något som visat sig vara väldigt betydelsefullt. Vi ser bland annat att adopterade gärna söker sitt ursprung för att hitta sitt sammanhang. Och det tycker jag är viktiga bitar. [...] För det första, det går inte att förbjuda att människor sätter barn till världen. Det andra är att det är viktigt att tänka på att barn ska veta sitt ursprung och att man får möjlighet att identifiera sig med både man och kvinna. Vi eftersträvar att barn ska få växa upp med båda sina föräldrar. Vi försöker eftersträva de här små gemenskaperna där barn kan växa upp i den trygghet det innebär i den lilla gemenskapen.

Alliansfritt Sverige skriver bra på samma tema (och det är också från det inlägget som jag lånat bilden), så även Trollhare.

2 kommentarer:

Ulf Vargek sa...

Att Kristdemokraternas familjepolitik bygger på gamla religiösa floskler är inget nytt.
Hägglunds största önskan är nog att alla vore heterosexuella. Tror att han med sin religiösa grundfilosofi har oerhört svårt för att förstå det moderna samhällets utveckling.

Anonym sa...

Stjärnfamiljer har väl alltid osynliggjorts och förnekats respekt, den enda skillnaden är att andra partier inte är så dumma att de säger saker som Hägglund offentligt. Just osynliggjorda fortsätter stjärnfamiljer att bli för att de inte än erkännt som lika bra föräldrar som heterosexuella. Det är ju exempelvis svårt att adoptera barn som HBT-person liksom det är för lesbiska att skaffa insemination.
Det är det tyvärr allt för tyst om.