Handsken är kastad

Socialdemokraterna i Stockholms stad och län utmanar Moderaterna på SvD Brännpunkt idag. Artikelförfattarna skriver:
Moderaterna pratar ofta och gärna om vikten av att alla jobbar. Men när hörde vi dem tala om rätten att jobba? Några som ständigt glöms bort i jobbdiskussionen är alla de som jobbar deltid, som vill jobba heltid men inte får det. Många jobbar i traditionella välfärdsyrken. De är undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare. Bland Kommunals medlemmar är hela 65000 deltidsarbetslösa. De vill arbeta mer, men de får inte. Det är inget annat än slöseri med människors vilja till arbete. [...] Vidare stämmer det inte att det skulle bli dyrt för kommuner och landsting att erbjuda alla deltidsarbetande heltid. I Nynäshamn har man de senaste åren genomfört ett omfattande projekt för att öka antalet heltidsarbeten och minska antalet tidsbegränsade anställningar i kommunen. Resultaten är entydiga: sjukfrånvaron har minskat, kostnaderna för övertid har halverats och kommunen sparade flera miljoner kronor under projekttiden, och projektet har nu permanentats. [...] Därför lovar Socialdemokraterna i Stockholms stad och län att i alla de kommuner i länet, liksom i landstinget, där vi vinner valet i höst, där kommer vi att erbjuda samtliga anställda rätten att arbeta heltid.

Handsken är kastad. Nu återstår att se om Moderaterna tar upp den.

Läs även mitt inlägg Heltid en rättighet, deltid en möjlighet.

Andra som skriver om debattartikeln är Peter Andersson, Johan Westerholm, Martin Moberg, Ulrika Falk och Robert Noord. Peter Johanssons inlägg är också intressant i sammanhanget.

1 kommentar:

Trollets mamma sa...

Enormt snygg handske. Dessutom.