När kommer propositionen för äktenskap för samkönade par? - Del II

Igår frågade jag när propositionen för äktenskap för samkönade par skulle komma? "I höst" har den moderatstyrda regeringen hela tiden sagt.
-
På regeringens hemsida har jag nu hittat Planerade propositoner och skrivelser 2008/09 (publicerad 16 september 2008). Under Justitiedepartementet står det på punkt 18 "Äktenskapsbalk" - december.
-

December?!
-
Inte ett ord om att denna "äktenskapsbalk" skall innefatta äktenskap för samkönade par. Dock kan jag inte tänka mig något annat än att den kommer att vara en könsneutral äktenskapsbalk (om inte de inför civiläktenskap eller partnerskap för alla). Något annat skulle vara ett stort misslyckande för moderaterna (folkpartiet och centerpartiet).
-
Om äktenskapsbalken är en halvdan kompromiss med kristdemokraterna, visar det tydligt att Alliansen styrs av det minsta partiet - de moralkonservativa kristdemokraterna. Det skulle också visa på de stora sprickorna i Alliansen.
-
Enligt SMHI tillhör december årstiden vinter.

Inga kommentarer: