Borgarna gör allt för att utplåna allmännyttan

I sin iver att privatisera bostadsmarknaden och förvandla hyresrätter till bostadsrätter ändrar nu borgarna spelreglerna, erfar jag via Stockholms Fria Tidning och artikeln Allmännyttan säljs till oäkta bostadsrättsföreningar. Jag blir så förbannad!

Inga kommentarer: