Kyrkovalet 20/9 2009

Om ett år är det kyrkoval. Ett val, där jag inte har rösträtt, då jag har trätt ut ur Svenska kyrkan. Kyrkofrågor intresserar mig fortfarande och jag vill att alla, som har rösträtt i detta val, går och röstar.
-
Sverigedemokraterna mobiliserar inför detta val och i förra kyrkovalet rönte de vissa framgångar. Vi måste göra allt i vår makt för att förhindra detta. Socialdemokraterna har därför lagt fram ett gedigert valmanifest.
-
Vi vill att detta manifest även ska trigga igång socialdemokrater – att få vanliga socialdemokrater att förstå vad kyrkopolitik handlar om, säger Olle Burell, s-gruppledare i kyrkomötet, till AiP.
-
Den viktigaste frågan i kyrkovalet är onekligen äktenskap för samkönade par och inom Broderskapsrörelsen finns eldsjälar som Paul Trossö och Olle Burell som verkar för detta. Utan sådana kyrkopolitiker, skulle valmanifestet vara blahablaha. Nu består manifestet av 12 konkreta punkter (med underavdelningar). En av dessa är att utbilda anställda och förtroendevalda i HBT-bemötande, en annan är att göra kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats.
-
Frihet

1. Prioritera dop, konfirmation vigslar och begravningar
• Förena kyrkliga traditioner med människors egna önskemål.
• Respektera vars och ens livssituation och relation till kyrkan.
• Utforma system för att kvalitetssäkra alla kyrkans kyrkliga högtider.
2. Välkomna samkönade par att gifta sig i kyrkan!
• Låt begreppet äktenskap omfatta såväl samkönade som särkönade par.
• Garantera allas rätt till en kyrklig vigsel i den egna hemförsamlingen.
• Utbilda de anställda och förtroendevalda i HBT-
bemötande.
3. Håll Sveriges alla kyrkor öppna och välvårdade!
• Markera att kyrkorna är hela folkets – och därmed också statens – angelägenhet.
• Framhåll att varje medlemsutträde ökar risken för att kyrkorna ska förfalla.
• Utveckla former av lokalt engagemang för hembygdens kyrka.


Jämlikhet


4. Gör kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats!
• Förstärk arbetsmiljöarbetet tillsammans med medarbetare och fackföreningar.
• Främja kvinnors utbildning till ledare på Svenska kyrkans alla nivåer.
• Sätt stopp för all nyrekrytering av kvinnoprästmotståndare.
5. Bidra till utvecklingen av en mångreligiöst samhälle!
• Sprid kunskap om Svenska kyrkan som öppen och demokratisk folkkyrka.
• Skapa mötesplatser för människor med skiftande
religiös bakgrund.
• Var aktiv i kampen mot
rasism, antisemitism och islamofobi.
6. Bekämpa klassklyftor inom Svenska kyrkan!
• Välj verksamhetsformer som inte utestänger grupper med svag ekonomi.
• Stoppa den växande kommersialiseringen av livet stora högtider.
• Bredda utbudet av guds?tjänster, konserter och
annan kultur.


Solidaritet

7. Höj rösten för internationell solidaritet och rättvisa!
• Stöd systerkyrkor som kämpar för mänskliga
rättigheter och religiös tolerans.
• Bedriv påverkansarbete mot krafter som hindrar effektiv hiv-bekämpning.
• Reagera mot muren på palestinsk mark och andra brott mot folkrätten.
8. Hitta alternativ till att lägga ned församlingar!
• Skapa en ny lokal nivå som möjliggör bevarande av den lokala samhörigheten.
• Slå vakt om Svenska kyrkans interna, solidariska utjämningssystem.
• Uppmuntra och underlätta samverkan på lokal och regional nivå.
9. Bygg kyrkans sociala arbete på hjälp till självhjälp!
• Ta fasta på kyrkans erfarenhet av att återupprätta människor värdighet.
• Satsa på utåtriktade och uppsökande verksamheter inom diakonin.
• Skapa platser där människor finner ro och kan växa tillsammans.


Hållbarhet

10. Sätt barnen, ungdomarna och deras föräldrar i centrum!
• Erbjud Svenska kyrkan som resurs för den allmänna förskolan och skolan.
• Låt barnverksamheten präglas av öppenhet och demokratisk fostran.
• Satsa på verksamhet som bygger broar från dop till konfirmation.
11. Gör Svenska kyrkan till ett forum för ideellt arbete!
• Ge professionellt stöd till människor som vill göra en meningsfull insats.
• Utveckla arbetsformer som lockar 40-talisterna som nu går i pension.
• Stärk samarbetet med andra folkrörelser och den offentliga sektorn.
12. Gå före i kampen för skapelsens överlevnad!
• Var aktiv i det internationella, ekumeniska arbetet för hållbar utveckling.
• Investera i hållbar energianvändning i kyrkans lokaler och verksamhet.
• Framhåll vars och ens personliga ansvar för skapelsens överlevnad.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Haha, om ni vill förhindra Sverigedemokraterna från att avancera i kyrkovalet 2009, vilket i sig är en omöjlighet, har ni just skjutit er själva i foten rejält med ett valmanifest som vurmar för homosexualitet, förgörandet av kristendomen, mångkultur, massinvandring, islam och svenskfientlighet...

Ett stort tack, alltså! En bättre valkampanj hade Sverigedemokraterna knappast kunna få.

Anonym sa...

Jag undrar varför jag ska rösta på S till eu-parlamentet och till riksdagen då man inte är religiöst neutrala utan sitter som ledare för sveriges största religiösa organisation. Och dessutom företräder en åsikt om hur svk ska styras som släppt in SD i kyrkans styre.

Roger Svensson sa...

.. jag vill att alla, som har rösträtt i detta val, går och röstar.

OK, jag tar dig på orden och går och röstar på Sd :-D