Ytterligare ett gigantiskt brobygge för 48 miljarder kronor

Mellan Tyskland och Danmark byggs nu en bro "utan motstycke" för 5 miljarder euro. År 2018 ska den över 20 km långa bron mellan Puttgarden och Lolland vara klar. Redan nu har brobygget drabbats av tekniska svårigeter, bland annat förankringen av bron i havsbottnen (Berliner Morgenpost).
-
Den ekonomiskt omtvistade Öresundsbron kostade 20 miljarder att bygga.
-

Varför denna iver att brygga broar för miljarder? Det kanske ligger i människans natur att bygga broar, men jag trodde det var andra broar?
-
Jag anser dessa gigantiska brobygganden vara ett resursslöseri. Det svenska internationella biståndet för 2008 är 28 miljarder. Tänk hur många miljarder som skulle gå till internationell solidaritet, om det inte vore för allt detta brobyggande.
-------- --------------
Öresundsbron får betala till ålfisket, eftersom bron har medfört att ålbeståndet har minskat, SR. -
(Bilden visar världens längsta bro, Bang Na Expressway, 54 km lång).

Inga kommentarer: