Snart föds vi med F-skattsedel

I serien Dark Angel föds de genmanipulerade Übermänniskorna med en pinkod i nacken. Näringsminister Maud Olofsson vill gärna se barn födas med F-skattesedel. Olofssons vision är att alla medborgare i Svea rike innehar en F-skattesedel.
-
För att få en F-skattesedel, krävs idag att den egna företagaren har fler arbetsgivare. Det vill nu Olofsson ändra på, så att det hädanefter räcker med endast en arbetsgivare. Hon ”tror att det gynnar kvinnor”.
-
Detta är ett förslag som endast gynnar arbetsgivaren och arbetstagaren kommer i framtiden att leva med större osäkerhet ute på arbetsmarknaden. Detta förslag är ett hot mot anställningstryggheten.
-
En arbetsgivare kan sparka en anställd på grund av arbetsbrist och sedan säga att denne är välkommen tillbaka som företagare. Då slipper man kollektivavtal, försäkringar och andra skyddsregler som gäller för arbetstagare. Därigenom kan den här förändringen få förödande verkan på det arbetsrättsliga området och i skyddet för löntagare. Har man flera uppdragsgivare är man inte lika utlämnad till den gamla arbetsgivaren, säger Erland Olausson, rådgivare på LO.
-
SR/Ekot ställer frågan Tror du att företagen kan utnyttja detta på så sätt att de säger till de anställda att de får fortsätta jobba här men då får ha egna firmor? Det finns alltid en diskussion om detta men det behöver ju inte vara en nackdel, svarar Olofsson.
-
SR/Ekot

1 kommentar:

Anonym sa...

Helt rätt. Detta kommer att gynna ett litet litet fåtal (Mådans vänner) och missgynna alla andra.