Kvinnor förlorar på högerregeringens politik

Att den moderatstyrda regeringens politik inte gynnar kvinnor (snarare tvärtom) är ingen nyhet, men nu har även SvD uppmärksammat det. En mycket viktig förklaring till att kvinnor har lägre inkomster är att de jobbar mindre, säger finansminister Anders Borg. Finansminister Borg tror att lösningen är jobbskatteavdraget. Att jobbskatteavdraget ska locka fler kvinnor att arbeta och att även deltidsarbetande kvinnor kommer att gå upp till heltid på grund av jobbskatteavdraget tror jag har en marginell betydelse för en "inkomstmässig utjämning". Jobbskatteavdraget innebär att man får behålla mer av sin lön. Om en kvinna tjänar dåligt så är det inte många hundralappar extra som denna kvinna får behålla. Tjänar man bra (läs män), behåller man således mer. En kvinna tjänar i genomsnitt bara 83 procent av vad en man gör (vissa anser att det är så lite som 74 procent). Jobbskatteavdraget bidrar alltså inte till jämställda löner.
-
SvD uppmärksammar även ett löfte från Borg och propagandaminister Per Schlingmann. Våren 2007 lovade de två herrarna att ensamstående mammor och deltidsarbetande kvinnor skulle få det ekonomiskt bättre under högerns mandatperiod. Extra barnbidrag, högre bostadsbidrag och riktade skattesänkningar... några konkreta förslag har vi dock inte sett från Rosenbad.
-
Så varför tjänar kvinnor mindre än män? Enligt borgarna är en av förklaringarna till att kvinnor tjänar mindre, att det finns så få arbetsgivare i stora kvinnodominerade områden. Borgarnas lösning är att privatisera. Hur förklarar borgarna varför kvinnoyrken i privata sektorer med ett många arbetsplatser, till exempel handeln och restaurangbranschen, är lågavlönade?
-
Att högerns politik missgynnar kvinnor hör intimt samman med att borgarna saknar perspektiven kön och klass. Dessa perspektiv krävs om vi skall ha en politik som även inkluderar kvinnor.
-
Läs även Arbetaren - Därför tjänar kvinnor mindre
Foto: Jämo

-----------------------------------
Under strecket:
Jag har gästbloggat hos Arvid Falk.
Anki Furustrand berättar om kristdemokrater som läxar upp pensionärer.
Alliansfritt Sverige tycker att det är pinsamt att MUF har polisanmält socialdemokraternas ekonomiske talesman.
Nicklas Eriksson har en fråga till borgarna.
Catti Ullström vill att Anders Borg ger henne en skattechock.
Ett hjärta rött undrar om medelklassen är mutbara egoister.
Katrine Kielos (Dagens Arena) lanserar ett nytt begrepp Återställarpolitik by proxy.
Stockholms fria tidning skriver om höstbudgeten.

Inga kommentarer: