Civilrättslig registering

Vi HBT-socialdemokrater i Stockholm publicerade för ett tag sedan artikeln Inför civiläktenskap - gör äktenskapet både könsneutralt och religiöst obundet:
-
Svenska kyrkan tillsammans med flera trossamfund med olika inriktningar har idag vigselrätt. Samtidigt så nekas några trossamfund denna rätt, oftast icke-kristna samfund, utan hänsyn till att vi inte längre har en statsreligion eller statskyrka. Att låta Svenska kyrkan och dess företrädare utöva en myndighetshandling, trots att kyrkan varit skild från staten i åtta år, känns omodernt och rättsvidrigt. I och med att Svenska kyrkan inte längre är en statlig institution bör inte samhällsuppgifter åläggas kyrkan. Med införandet av civiläktenskap så tas ytterligare ett nödvändigt steg i kyrka – stat frågan.
-
Idag skriver RFSU:s generalsekreterare, Åsa Regnér, på SvD Brännpunkt:
-
Att gifta sig handlar inte enbart om kärlek, det är också en handling som definierar den enskildes civilrättsliga ställning i samhället. Att viga någon är därmed myndighetsutövning. När kyrkan gör det har staten delegerat denna myndighetsutövning.Att kyrkan och andra samfund i framtiden ska ha rätt att vägra viga vissa människor, bara för att de älskar en person av samma kön, innebär att myndighetsutövningen blir diskriminerande.Men myndighetsutövning får aldrig vara diskriminerande. Inte någon annanstans i svensk lagstiftning finns det möjlighet för myndighetsutövare att diskriminera människor på grund av deras sexuella läggning. [...] ta ifrån kyrkan och andra religiösa samfund rätten att viga folk. Återför myndighetsutövningen till staten, där den hör hemma, och sluta göra skillnad på människor. Vi kallar det civilrättslig registrering (ja, vi vet att det låter tråkigt och byråkratiskt) och föreslår att det ersätter alla nuvarande former av vigslar, såväl borgerliga som kyrkliga.
-
Jag väntar fortfarande på propositionen från regeringen (läs till exempel här och här). Om regeringen kommer med en proposition om civilrättslig registrering, är åtminstone en fråga ur världen för den så kallade alliansen. Vågar Fredrik Reinfeldt, Beatrice Ask och Göran Hägglund föreslå civilrättsligt äktenskap/registering?
-
-
-

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ni HBT-individer är de största egocentriker jag känner till. Ni är en relativt liten grupp som bara värnar om sig själva. Ändå är ni många nog att kunna driva er kamp och lämna oss andra bakom. ag ger stöd till er kamp i detta ämne, men var är ert stöd till mig? Jag lever ihop med tre kvinnor. Vi vill gifta oss. Vill du slåss för vår rätt till det? Ett par bekanta till oss är syskon. De lever ihop sedan sju år, älskar varandra - och vill gifta sig med varandra. Vill du slåss för deras rätt till detta? Varför skall allt ALLTID bara handla om er HBT-are och er kamp, varför begränsa det enbart till det? Ni är inte ett dugg bättre än de hetronormativa ur den aspekten. Ni är också värdekonservativa, ni ser det bara ur en lite annan synvinkel.

Alexandra Einerstam sa...

"egocentriker"? "En liten grupp", "varför ska allt alltid handla om er HBT-are"... Johan, jag för gärna en diskussion med dig utan dina angrepp. Om du har läst HBT-socialdemokraternas politiska program står poly med. Jag är villig att diskutera polyamori. Till exempel varför otrohet så starkt förknippas med kroppen. Beror svartsjuka på att ens partner anses ha äganderätt till min kropp. Jag är villig att diskutera polyförhållanden, men du måste tillstå att polygami är komplex, ur ett feministiskt perspektiv. En man med fler fruar - patriarket et cetera. Vad beträffar syskon anser jag personligen att de inte bör leva tillsammans, ha sex, skaffa barn och gifta sig. Att det så kallade incesttabut inte har inträffat mellan dessa två är konstigt. Ta till exempel ett exempel som en kultur i Trobrianderna. Där lever barn så tätt inpå varandra att incesttabut inträder, trots att barnen inte är syskon. Därför är de tvungna att gå utanför byn för att hitta en partner. Se även till det gamla Egypten, där syskon gifte sig och deras barn drogs med en rad genetiska fel. Jag anser vidare att vi ska skärpa äktenskapsbalken så att den inte ger kusiner tillåtelse att gifta sig.

Homo- och bisexualitet är en läggning, som man inte väljer (några få "väljer" att leva i homosexuella relationer av politiska skäl). Att leva poly är ingen sexuell läggning. Transpersoner väljer inte att vara "trans". Däri ligger skillnaden. Du får kalla mig värdekonservativ, men jag är allt annat än det.